کلمات و اصطلاحات مربوط به خوابیدن

کلمات و اصطلاحات مربوط به خوابیدن

کلمات و اصطلاحات مربوط به خوابیدن کلمات و اصطلاحات مربوط به خوابیدن ……………………………………………… to take a nap چرت زدن I like to take a nap every day after lunch. دوست دارم هر روز بعد از نهار یه چرتی بزنم. ——————————————————- to nod off چرت زدن (به شکل ناگهانی) مثلا جلوی تلوزیون، توی اتوبوس، مترو… I nodded off once or twice …

ادامه نوشته »

حروف اضافه سه بخشی

حروف اضافه سه بخشی >>>>>>>>>>>>>> as far as تا آنجا که as well as و نیز / و همانطور که by means of با استفاده از in accordance with مطابق با in addition to علاوه بر in case of در صورتی که in front of در مقابل / در جلوی in lieu of به جای / در عوض in place …

ادامه نوشته »

لیست بیماری ها

لیست بیماری ها : >>>>>>>>>>>>> ﺁﻓﺘﺎﺏﺯﺩﮔﻲ sun poisoning ﺁﺏ ﺳﻴﺎﻩ ﭼﺸﻢ glaucoma ﺁﺏ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ cataract ﺁﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎﻥ chickenpox ﺁﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ appendicitis ﺁﺳﻢ asthma ﺁﻓﺖ ﺩﻫﺎﻥ cankersores ﺁﻓﺘﺎﺏﺳﻮﺧﺘﮕﻲ sunburn ﺁﻟﺮﮊﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ food allergy ﺁﻧﻔﻠﻮﺍﻧﺰﺍ influenza ﺍﺳﻬﺎﻝ diarrhea ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ anxiety ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ depression ﺍﻭﺭﻳﻮﻥ mumps ﺍﻳﺪﺯ HIV and aids ﺍﻳﺴﺖ قلبی cardiac arrest ﺑﻮﺍﺳﻴﺮ hemorrhoids ﭘﺮﻛﺎﺭی ﺗﻴﺮﻭﻳﻴﺪ hyperthyroidism ﺗﻌﺮﻳﻖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ hyperhidrosis ﺗﻨﺪ …

ادامه نوشته »

Medical abbreviations

ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍﯾﺞ پزشکی Medical abbreviations ………………………………………….. …. V/S Vital Sign ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ BP Blood Pressure ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ T Temperature ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ P Pulse ﻧﺒﺾ BS Blood Sugar ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ FBS Fast Blood Sugar ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﻧﺎﺷﺘﺎ CBC Cell Blood Count ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺧﻮﻥ I.V Intravenous ﻭﺭﯾﺪﯼ ‏( ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻭﺭﯾﺪ ‏) I.M Intramuscular ﺩﺭﻭﻥ ﻋﻀﻼﻧﯽ S.C Subcutaneous ﺯﯾﺮ ﺟﻠﺪﯼ SBP …

ادامه نوشته »

عبارتهایی کاربردی برای دندان

عبارتهایی کاربردی برای دندان >>>>>>>>>>>>>>>>> Do a root canal عصب کشی کردن . Toothache دندون درد . anesthetize/numb سر کردن . pull out a tooth کشیدن دندون . I need to have a tooth pulled باید یکی از دندونام رو بکشم . I need to have a tooth filled باید یکی از دندونام رو پر کنم . I need a …

ادامه نوشته »

Joke 03

Happy

Joke #03 ……………………………………………………… Jack was attending the funeral service of the richest man in the city. Because he was weeping bitterly, a man asked sadly, “was the deceases one of the dear relatives? ”No” said jack. Then why are you crying?” asked the stranger. “Because I’m not one of the relatives,” answered Jack. ……………………………………………………… جک به مراسم تشییع جنازه ثروتمندترین …

ادامه نوشته »

لغات فوتبالی

  لغات فوتبالی   مهاجم…………………………………Striker هافبک……………………………. Midfielder هافبک دفاعی ………Defensive midfielder دروازه بان …………………….. Goal keeper محوطه جریمه ………………. Penalty area دروازه ………………………………….. Goal نقطه پنالتی …………………. Penalty spot دایره میانی …………………..Center circle شش قدم ……………………… Goal area خطوط اطراف زمین …………… Touch line نیمکت ذخیره ………… Substitute bench داور خط نگهدار …………………Lines man مربی ………………………………..Coach داور وسط …………………………Referee ضربه …

ادامه نوشته »

مخفف ها در مکالمات غیر رسمی

مخفف ها در مکالمات غیر رسمی >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Gonna= going to I’m gonna watch a movie tonight.= I’m going to watch a movie tonight. من امشب میخوام یه فیلم ببینم Kinda =kind of I’m kinda tired this morning. امروز صبح یه جورایی خسته ام  Gotta =got to; have to I gotta go to work today. من باید امروز برم سر کار …

ادامه نوشته »

عبارت های مربوط به اظهار ناراحتی

وقتی احساس خوبی ندارید یا ناراحت هستید، میتوانید از عبارتهای زیر استفاده کنید. I feel blue I feel low I feel lousy I`m having one of those days I`m not feeling well Could be worse و آخریش I’m down in the dumps خیلی خیلی ناراحت(غمگین)

ادامه نوشته »