a – an

read

موارد کاربرد حروف تعریف نامعین (a یا an): ۱- هنگامیکه برای اولین بار به کسی یا چیزی اشاره می‌کنیم از a یا an استفاده می‌کنیم. اما وقتی که به همان چیز دوباره اشاره می‌شود، باید از the استفاده کرد: I bought a new shirt yesterday. But my wife thinks the shirt doesn’t fit me. (دیروز یک پیراهن نو خریدم. ولی …

Read More »

Medical Expresions

read

تعدادی از اصطلاحات پزشکی که در بیمارستان یا تفسیر آزمایش با آنها مواجه می شوید:  I.C.U  = Intensive Care Unit … بخش مراقبت های ویژه C.C.U = Critical Care Unit … بخش مراقبت های ضروری C.C.U = Coronary Care Unit … بخش مراقبت های قلب C.C.U = Cardiac Care Unit … بخش مراقبت های قلب Administered … تجویز شده Prophylactic … پیشگیری کننده Agents … عوامل Examinations … …

Read More »

Prefixes and suffixes

read

پیش وَندهای بیانگر تعداد   Uni = یک، یکی، متحد، یگانه، یکدست uni + directional = یک طرفه، یک جهتی uni + form = یک دست، یک شکل universal = جهانی، فراگیر، همه گیر uni + code = کدهای یکدست، کد یکسان union = اجتماع، انجمن united = متحد، واحد Multi = چند، چند تایی، چندگانه multi + media = …

Read More »

David Beckham Surprise

Video

سورپرایز دیوید بکهام. دیوید بکهام، ستاره سابق منچستر یونایتد، رئال مادرید و میلان، از جانب برنامه “ناک ناک لایو” تلویزیون آمریکا، برای یک خانواده کارگر کم بضاعت، ۷ عدد گوشی آیفون با طرح ۱۰ ساله ( تا ۱۰ سال می توانند گوشی های خود را با گوشی های جدید آیفون تعویض نمایند) خرید و سپس به آنها یک چک صد …

Read More »

تلفظ the

تلفظ the ……………………. The در شرایط مختلف چگونه تلفظ میشود ؟ تلفظ The در انگلیسی بستگی به کلمه ی بعدی خود دارد که صدادار باشد یا نه. با توجه به کلمه ی بعدی ما به راحتی میتوانیم که چگونه آن را تلفظ کنیم؛ اگر کلمه ی بعد از The اولین حرفش صدادار باشد طبق جدول تلفظ صورت میگیرد : حرف صدادار نوشتاری …

Read More »

Adjectives with Prepositions

read

صفات با حروف اضافه خاص: ۱- (be) accustomed to عادت داشتن به ۲-(be) good at خوب بودن در ۳-acquainted to آشنا با ۴-adequate for مناسب برای ۵- afraid of ترسیده از ۶-ashamed of خجالت زده از ۷-attentive to متوجه به ۸- bored with خسته از ۹-capable of توانا در ۱۰-composed of متشکل از ۱۱-coverd with پوشیده از ۱۲-envious of حسود …

Read More »

عبارت In the name of God

read

In the name of God  به نام خدا عبارت “In the name of” دارای معانی و کاربردهای مختلفی میباشد. اصلی ترین معانی آن, “به نامِ”, “تحت نامِ”, “به نمایندگیِ ” میباشد:   – Open, in the name of law! – به نام قانون, باز کنید.   – He purchased the items in the name of them. – او به نمایندگی …

Read More »