خبر خوب

پست خبری

با سلام پس از استقبال بی نظیر شما علاقمندان زبان انگلیسی از اپلیکیشن جدید ما و بیست برابر شدن تعداد مخاطبان در عرض ۲هفته پس از معرفی برنامه جدید، و با دریافت تعدادی نسبتا زیادی از نظرات و دیدگاه های مخاطبین، تصمیم گرفتیم انشالله همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها مطالب درسی مفید، منظم، و بهتری را بصورت روزانه …

ادامه مطلب »

Conversation in Pharmacy

پست آموزشی

جملات و عبارتهای داروخانه در انگلیسی Can you make up this prescription please? آیا ممکن است این نسخه را برایم بپیچید؟  Please give me something for constipation. لطفاً به من یک داروی ضد یبوست بدهید  I want something to make me sleep. لطفاً یک داروی خواب آور بدهید   How much must I take? چه مقدار از این دارو را …

ادامه مطلب »

Idioms11

پست آموزشی

چند اصطلاح کاربردی: to make waves: دردسر درست کردن cross my heart: به جون خودم قسم go fly a kite:  برو پی کارت keep your shirt on: جوش نزن، عجله نکن، یه دقیقه صبر کن I say to him shape up or ship out: درست رفتار کن یا بزن به چاک I am all ears: سراپا گوش بودن I have …

ادامه مطلب »

Indefinite Pronouns

پست آموزشی

فرق بین nobody,anybody,somebody,everybody,no one,,every one,anyone و ..  ضمایر مبهم یا نامعین – Indefinite Pronouns some، something، someone، somebody در جملات مثبت به کار می روند. مثال: I want something which is different. من چیزی می خواهم که متفاوت باشد. I need someone somebody to help me with my exams کسی رو می خوام که در امتحاناتم بهم کمک کنه Some …

ادامه مطلب »

Test35

To start with, can you ……. what session 2 was all about? (a) retain (b) remain (c) remind (d) remember برای انتخاب گزینه صحیح باید معنی گزینه های موجود را بررسی کنیم گزینه a یعنی نگهداشتن گزینه b یعنی باقیماندن گزینه c یعنی یادآورى کردن گزینه d یعنی بخاطراوردن دقت کنید که گزینه c و d از لحاظ معنی به …

ادامه مطلب »

Family Members

از کلمات زیر میتوانید برای بیان نسبت خانوادگی و فامیلی خود با شخص دیگری استفاده کنید: Grandparents به پدربزرگ و مادربزرگ با هم, گفته میشود. معادل فارسی ندارد. Children always enjoy visiting their grandparents. بچه ها همیشه از رفتن پیش پدربزرگ و مادر بزرگ هایشان لذت میبرند. Grandfather پدربزرگ پدری یا مادری Grandmother مادربزرگ پدری یا مادری Great grandfather پدربزرگ …

ادامه مطلب »