Test54

آموزش و آزمون

 Bob: Do you _____ if I use your phone to call my wife? (a) value           (b) worry           (c) mind           (d) allow پاسخ صحیح : اگه بخواهیم درخواستیو بصورت مؤدبانه مطرح کنیم از عبارت “do you mind… “  استفاده میکنیم, که معادل “اشکالی نداره… ” است. بنابراین گزینه  Cپاسخ صحیحه.  معنی جمله: “اشکالی نداره با گوشیتون با همسرم تماس بگیرم”

ادامه مطلب »

Gerunds

پست آموزشی

استفاده نادرست از مصدر (با to) به جای استفاده از Gerund (فعل ing دار) دوستان دقت کنید کهبعد از هر کلمه ای اگه حرف اضافه داشته باشیم، باید از Gerund (فعل ing دار) استفاد می کنیم. به مثالهای زیر توجه کنید: Without, etc. + -ing. Don’t say: Do your work without to speak. Say: Do your work without speaking. Instead of, etc. …

ادامه مطلب »

Inhabit-504-2-5

لغت پنجم از درس ۲ کتاب ۵۰۴ Inhabit / ɪn’hæbɪt/ Live in اقامت داشتن در   Eskimos inhabit the frigid part of Alaska.   اسکیموها در بخش بسیار سرد آلاسکا زندگی می کنند.   Because Sidney qualified, he was allowed to inhabit the vacant apartment. چون «سیدنی» واجد شرایط بود، اجازه یافت تا در آپارتمان خالی اقامت کند.   Many crimes are committed each …

ادامه مطلب »

Test53

آموزش و آزمون

Please ______ a message on the answering machine. (a) make (b) do (c) leave (d) report پاسخ صحیح : از بین گزینه های موجود فقط گزینه C میتونه با “message” ی عبارت معنی دار تشکیل بده . عبارت “leave a message” به معنی “پیغام گذاشتن” ـه. پس بنابراین گزینه C پاسخ صحیحه. معنی جمله: لطفا پیغام خود را روی دستگاه …

ادامه مطلب »

استفاده از The

پست آموزشی

چه زمانی از the استفاده کنیم؟ ۱- زمانی که می دانیم فرد شنونده می داند یا می تواند بفهمد ما در مورد چه چیز یا چه کسی صحبت می کنیم. مثال: The apple you ate was rotten. Did you lock the car? ۲- زمانی که در مورد چیزی صحبت می کنیم که قبلاً درباره آن صحبت کرده ایم. مثال: She’s …

ادامه مطلب »

Frigid-504-2-4

لغت چهارم از درس ۲ کتاب ۵۰۴   Frigid / ‘frɪdʒɪd/ Very cold خیلی سرد   It was a great hardship for the men to live through the frigid winter at Valley Forge.   برای مردها بسیار سخت بود که تمام طول زمستان خیلی سرد را در دره ی «فورج» سپری کنند.   The jealous bachelor was treated in a frigid manner by his …

ادامه مطلب »

Numbers

پست آموزشی

 اعداد در زبان انگلیسی اعداد اصلی و ترتیبی Ordinal and cardinal numbers اعداد اصلی (cardinal) همان اعداد معمولی هستند. اعداد ترتیبی (Ordinal) اعدادی مانند اول، دوم، سوم، و …. هستند. به غیر از چند استثناء برای ساختن عدد ترتیبی به آخر عدد th اضافه می‌‌‌‌کنیم. (در عدد یک از st – در عدد دو از nd و در عدد ۳ …

ادامه مطلب »