خانه -> نکات آموزشی (صفحه 20)

نکات آموزشی

Useful Idioms 15

۵ اصطلاح کاربردی انگلیسی ………………………………… Truth hurts. .حقیقت تلخه ………………………………… It made my mouth water. .دهنم آب افتاد ………………………………… Eat your heart out! !دلت بسوزه ………………………………… Who knows? .خدا را چه دیدی ………………………………… Whatever you say. .اصلا هر چی تو بگی …………………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه لطفا با معرفی ما به دوستان خود ما را حمایت کنید. UCLnet.com

ادامه نوشته »

Geology Vocabularies

عزیزان زبان آموز در این پست تعدادی از لغات مهم رشته زمین شناسی رو براتون آماده کردم. …………………………………. زمین شناسی :Geology accumulation: انباشتگی basalt: نوعی‌ سنگ‌ چخماق‌ یا آتش‌ فشانی‌ سیاه basin: حوزه ی رودخانه canyon: تنگه، دره ی باریک و تنگ corrosion: خوردگی آهن و غیره delta: دلتا لغات مهم رشته زمین شناسیdischarge: هر گونه روش برای تخلیه ی …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 14

۵ اصطلاح کاربردی انگلیسی در مورد آشنایی …………………………………. ۱- پارسال دوست، امسال آشنا. .Long time no see ۲- این اسم برام آشناست. .This name rings a bell ۳- از آشناهای دور من است. .He is my distant acquaintance ۴- من در یک مهمانی با او آشنا شدم. .I made his acquaintance at a party ۵- در حد سلام علیک با …

ادامه نوشته »

School & University Vocabularies

لغات مهم مربوط به مدرسه و دانشگاه ……………… Preschool پیش دبستانی Kindergarten کودکستان Primary school ابتدایی (۵ الی ۱۱ ساله) Elementary school ابتدایی First grade پایه اول ابتدایی (کلاس اول) Fifth grade کلاس پنجم Middle school دوره میانی یا راهنمایی Sixth grade کلاس ششم High school دبیرستان Apply to colleges / universities دانشگاه شرکت کردن Send in your application / …

ادامه نوشته »

Opposites

چند کلمه متضاد در انگلیسی …………………………………………… ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ incapable ﻗﺎﺩﺭ able ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ordinary ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺩﯼ abnormal ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻥ support ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺮﺩﻥ abolish ﺩﻗﯿﻘﺎً، ﺻﺮﯾﺤﺎً precisely ﺣﺪﻭﺩ about ﺯﯾﺮ below ﺑﺎﻻﯼ above ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ courteous ﺑﯽ ﻧﺰﺍﮐﺖ abrupt ﺣﺎﺿﺮ present ﻏﺎﯾﺐ absent ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ scarcity ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ abundance ﻣﺠﺎﺯﺍً virtually ﻭﺍﻗﻌﺎً، ﺩﻗﯿﻘﺎً actually ﮐﻢ inadequate ﮐﺎﻓﯽ adequate ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮﺩﻥ despise ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩﻥ adore ﭘﻨﻬﺎﻥ …

ادامه نوشته »

May v Might

اشتباه گرفتن May و Might از اشتباهات رایج است …………………………… May: برای بیان احتمال رخ دادن چیزی که چندان دور از ذهن نیست Might: عمدتا برای وقتی استفاده میشود که در خصوص یک موضوع شک و تردید زیادی باشد و آن موضوع دور از دسترس باشد(احتمال ضعیف توام با تردید) ==> در فارسی عامیانه میگوییم بعید است، عمرا اگر بشود! …

ادامه نوشته »

Useful Idioms 12

۵ اصطلاح کاربردی: ……………………………………………   هنوز بچه ای!(دهنت بو شیر میده) you`re wet behind the ears. ……………………………………………   دهانش بوی شیر میدهد.! he`s as green as grass. ……………………………………………   هنوز کجایش را دیدی؟(تازه اول بدبختیه) it`s the thin edge of the wedge. ……………………………………………   هوا تو دارم. I am with you. ……………………………………………   هول شدم! I got panicky. …………………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه …

ادامه نوشته »

Military ranks

درجات نظامی در زبان انگلیسی …………………………. ژنرال General سرهنگ Colonel سرگرد Major سروان Captain ستوان Lieutenant ستوانیار Warrant Officer گروهبان Sergeant سرجوخه Corporal سرباز Private

ادامه نوشته »

Schools

انواع مدرسه در زبان انگلیسی ……………………….. nursery school مهد کودک برای کودکان ۳ تا ۵ سال primary school(Br) مدرسه ابتدایی(سنین ۵ تا ۱۱ سال) grade school=elementary school (Am) مدرسه ابتدایی (سنین ۵ تا ۱۱ ساله) junior school مدرسه کودکان ۷ تا ۱۱ساله junior high school امریکا و کانادا مدرسه (۱۲ تا ۱۴-۱۵ سال) middle school مدرسه راهنمایی (۸تا ۱۲ ساله)Br …

ادامه نوشته »

Anyone vs Any one

فرق بین Anyone vs Any one ………………………………… دقت کنید که این دو مورد با هم تفاوت دارند. یعنی همون یه دونه فاصله کلی تغییر ایجاد کرده البته امیدواریم بین شما و عزیزانتون فاصله نیافته؛ حتی یه Space عرض شود که :  در anyone  یا everyone  تاکید روی حالت جمعی است و بیشتر به معنی همگی یا همه افراد بصورت عام اشاره دارد،  ولی …

ادامه نوشته »