خانه -> نکات آموزشی (پەڕە 18)

نکات آموزشی

Pronouns

ضمایر ……………… ضمایر شخصی Personal Pronouns ضمیرهای شخصی به موارد زیر اشاره دارند: ۱٫ گوینده که اول شخص است مفرد: I (همواره با حرف بزرگ نوشته می شود) جمع: We (شامل گوینده و حداقل یک شخص دیگر می شود) ۲٫ شخصی که مخاطب گوینده است و دوم شخص نامیده می شود: you (در حالت مفرد و جمع یکسان است) ۳٫ …

ادامه مطلب »

Useful Idioms ۲۰

۵ اصطلاح کاربردی انگلیسی ……………………………… Willy nilly / willy-nilly خواه ناخواه، چه بخواهی چه نخواهی ……………………………… To turn on somebody با کسی چپ افتادن  ……………………………… Cat’s eye بابا غوری ………………………………  Trust in God به خدا توکل کردن ……………………………… Have a go امتحان کردن ……………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه لطفا با معرفی ما به دوستان خود ما را حمایت …

ادامه مطلب »

Emphasizing

کلمات، عبارات، و قیدهای زیر بیانگر تاکید هستند و برای این منظور استفاده می شوند. ………………………….. ۱_Without a doubt بدون تردید ۲_ Obviously آشکارا ، معلوم بودن که  ۳_ Clearly به وضوح ، مسلما  ۴_ Evidently از قرار معلوم ، ظاهرا  ۵_ Actually در حقیقت ، واقعا ۶_ In fact در واقع ، در حقیقت ۷_ certainly به طور مسلم …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 19

۵ اصطلاح کاربردی انگلیسی …………………………………………… my hands are tied دست و بالم بسته ……………………… hit the roof از کوره در رفتن ……………………… It was so gross خیلی خفن بود ……………………… business is business حساب حسابه کاکا برادر ……………………… I salute you بر شما درود میفرستم …………………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه لطفا با معرفی ما به دوستان خود ما …

ادامه مطلب »

۵۰ Words

 لیست ۵۰ لغت زیبای انگلیسی به همراه معنی آنها در زیر آمده است. این لغات بر طبق بررسی انجام شده یک شرکت انگلیسی که از حدود ۴۰۰۰۰ دانشپذیر زبان انگلیسی انجام شده، گردآوری شده است. افرادی که به این لغات رای داده بودند زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم می آموختند که بر طبق نظرشان این لغات یا مفهومشان …

ادامه مطلب »

Positive Qualities

ﺻﻔﺖ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ : People with positive qualities ………………………………… A live wire ﺁﺩﻡ ﭘﺮ ﺗﺤﺮﮎ A big shot ﺁﺩﻡ ﮐﻠﻪ ﮔﻨﺪﻩ A go-getter ﺁﺩﻡ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ A Self-made ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ A level-headed ﺁﺩﻡ ﻣﺘﯿﻦ ﻭ ﻣﻌﻘﻮﻝ open-minded ﺁﺩﻡ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﺪﯾﺶ، ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮ A soft-hearted ﺁﺩﻡ ﺩﻟﺮﺣﻢ – ﺭﺋﻮﻑ A late-bloomer ﺁﺩﻡ ﺩﯾﺮﻓﻬﻢ A good mixer ﺁﺩﻡ …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 17

۵ اصطلاح کاربردی انگلیسی …………………………………………… هرطور میل شماست. As you wish. …………………………………………… هرطور صلاح بدانید. As you think proper. …………………………………………… هر چیزی حدی داره. There is measure in all things. …………………………………………… زیر قولش زد. He broke his word/promise. …………………………………………… زیپ دهانت را بکش.!! Button your lip.!! …………………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه لطفا با معرفی ما به دوستان خود …

ادامه مطلب »

۲ Letter Writing

  عبارات پرکاربرد نامه نگاری انگلیسی: …………………………….. ♦️In reply to your letter = در پاسخ نامه شما ♦️To meet a demand = برای برآوردن تقاضا ♦️We must apologies for = ما باید پوزش بخواهیم برای ♦️We wish to inform you that = ما مایل هستیم به استحضار شما برسانیم که ♦️We would appreciate it if you could = ما سپاسگزار …

ادامه مطلب »

English Learning Tips #23

نکته بیست و سوم یادگیری زبان: ……………………………… #۲۳ Read graded readers. These books are especially written for your level. Read a whole novel. You can do it! You’ll feel great afterwards. کتابای سطح بندی که برای سطح خاصی نوشته شدن بخونید. کل یه رمانو بخونید میتونید این کارو بکنید و بعدش احساس خیلی خوبی پیدا می کنید.  

ادامه مطلب »

Useful Idioms 15

۵ اصطلاح کاربردی انگلیسی ………………………………… Truth hurts. .حقیقت تلخه ………………………………… It made my mouth water. .دهنم آب افتاد ………………………………… Eat your heart out! !دلت بسوزه ………………………………… Who knows? .خدا را چه دیدی ………………………………… Whatever you say. .اصلا هر چی تو بگی …………………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه لطفا با معرفی ما به دوستان خود ما را حمایت کنید. UCLnet.com

ادامه مطلب »