خانه -> نکات آموزشی (پەڕە 10)

نکات آموزشی

Useful Idioms 45

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۵#:  ……………………………………………  I’m a heavy- sleeper.  خوابم سنگینه. ……………………………………………  I’m a light- sleeper. خوابم سبکه. ……………………………………………  The nurse gave me an injection.  پرستاره بهم امپول زد. ……………………………………………  My brain is dead. مخم هنگ کرده ……………………………………………  Stick to your job. بچسب به کارت. ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا سایت و اپلیکیشن UCLnet را به دوستان …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 44

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۴#: ……………………………………………   Its on my nerve رو اعصابمه ……………………………………………  She / he can’t take a joke.  جنبه شوخی نداره ……………………………………………  It’s second to none .  لنگه نداره ……………………………………………  Excuse my back . ببخشید پشتم به شماست ……………………………………………  It can be expressed in words.  زبان از توصیفش قاصره …………………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا سایت …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 43

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۳#: ۵ اصطلاح کاربردی که در آنها از “بچه” استفاده شده است: ……………………………………………  I was not born yesterday بچه که نیستم ……………………………………………  Don’t be childish/Let’s not be childish بچگی نکن، عاقل باش ……………………………………………  He’s still very green هنوز بچه است ……………………………………………  I am not so green as to believe that بچه که نیستم این حرف …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 42

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۲#: ……………………………………………  Have a nice time خوش باشی!  خوش بگذره! ……………………………………………  !Good old days یادش بخیر!   یاد اون روزا بخیر! ……………………………………………  God help me خدابخیرکنه!  خدا بهم رحم کنه! ……………………………………………  Keep that in mind دیگه سفارش نکنما، اونو تو کله ات فرو کن ……………………………………………  Good job دستت طلا!  خسته نباشی!  خداقوت! ……………………………………………  امیدواریم مطالب …

ادامه مطلب »

C-K-Ck

نکنه مهم در مورد نوشتن حروف ck , k, c  در کلماتی که آخرشان به صدای “ک” ختم می شود: ………………………………………. اگر کلمه مورد نظر یک سیلابی باشد و حرف ما قبل آخر آن کلمه فقط یک حرف صدا دار باشد صدای “ک” در آن کلمه بصورت ck نوشته می شود. مثال: back, neck, sick, rock, luck اگر کلمه مورد نظر …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 41

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۱#: ………………………………………  Don’t sidetrack the issue. خودت را به کوچه علی چپ نزن. ………………………………………  There is no ifs and buts. اگر و اما ندارد. ………………………………………  Please, don’t order me around. لطفا به من امر و نهی نکن. ………………………………………  I know it from A to Z. سیر تا پیاز قضیه رو میدونم. ………………………………………  Has the penny dropped? …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 40

پنج عبارات و اصطلاح کاربردی: ………………………………………  Cross my heart به جون خودم قسم ………………………………………    I’ll do it at the earliest possible time. در اسرع وقت انجامش میدم. ………………………………………   She wouldn’t lift a hand against a fly / she hasn’t harmed a fly. آزارش به مورچه هم نمیرسد. ………………………………………   Let get this off my chest. بزار حرف دلمو برات بگم. ………………………………………  …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 39

پنج عبارات و اصطلاح کاربردی: ……………………………………… Play of the job ماست مالی کردن  ……………………………………… Apple polishing پاچه خواری ……………………………………… Don’t beat around the bushes برو سر اصل مطلب/ طفره نرو ……………………………………… Shake your leg عجله کن ……………………………………… Goody to shoes پاچه خوار ……………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا سایت و اپلیکیشن UCLnet را به دوستان خود معرفی کنید: UCLnet.com

ادامه مطلب »

۱۰ Common Mistakes

۱۰ نمونه از اشتباه رایجی که خیلی از زبان آموزان مرتکب میشن: …………………………………….. هیچ وقت نگید : Praise for her بگید : Praise her …………………………………….. هیچ وقت نگید : clap to him بگید : clap him …………………………………….. هیچ وقت نگید : applaud for him بگید :applaud him …………………………………….. هیچ وقت نگید : Thank for you بگید : Thank you …………………………………….. هیچ …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 38

پنج عبارات و اصطلاح کاربردی: ……………………………………… Dog-eat-dog: خر تو خر، هرکی هرکی، بی رحم ……………………………………… Shyly and cheeky: کمرو و پررو ……………………………………… A little bird told me: کلاغه به من خبر داد ………………………………………  I nearly jump out of my skin: از ترس زهره شدن ……………………………………… To make waves: دردسر درست کردن ……………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا سایت و …

ادامه مطلب »