خانه -> نکات آموزشی (پەڕە 10)

نکات آموزشی

Useful Idioms 55

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵۵#:  …………………………………………… Go Dutch بیا دونگی حساب کنیم  …………………………………………… To white wash ماست مالی کردن  …………………………………………… You are all wet سخت در اشتباهی  …………………………………………… Back off کوتاه بیا  …………………………………………… My heart is heavy دلم گرفته  ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا ما را به دوستان خود معرفی کنید: UCLnet.com

ادامه مطلب »

Anyone, Anybody, Anything

Anyone, anybody or anything? این سه ضمیر توی انگلیسی کاربرد زیادی دارن و ازشون میشه در سوال و جواب استفاده کرد: Has anyone got a dictionary? کسی دیکشنری داره؟ Anybody is welcome to join. There aren’t any rules. هرکس می تونه عضو بشه. هیچ قانونی نیست. Can I do anything to help? آیا می تونم برای کمک کاری کنم؟ I …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 54

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵۴#:  …………………………………………… Time is money. وقت طلاست.  …………………………………………… Help yourself.  بفرمایید،میل کنید.   …………………………………………… I’m at your service.  من در خدمتم  …………………………………………… It is very kind of you. نظر لطفته.  …………………………………………… He or she has a big mouth. او دهن لق است.  ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا ما را به دوستان خود معرفی کنید: UCLnet.com

ادامه مطلب »

Useful Idioms 53

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵٢#:  …………………………………………… holy cow برای بیان تعجب یا عصبانیت استفاده میشه  …………………………………………… all roads lead to Rome هر جا بری آسمون همین رنگه  …………………………………………… second had =used دست دوم  …………………………………………… I clean forget پاک یادم رفت  …………………………………………… I’m stuffed تا خرخره خوردم  ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا ما را به دوستان خود معرفی کنید: UCLnet.com

ادامه مطلب »

Useful Idioms 52

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵٢#:  …………………………………………… God willing انشاالله  …………………………………………… I have gut feeling that … یک حسی به من میگه که  …  …………………………………………… I have a hunch that … به دلم افتاده که …   …………………………………………… Stop bugging me موی دماغ من نشو   …………………………………………… God bless you خداحفظت کنه  ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا ما را به دوستان خود معرفی کنید: …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 51

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵۱#:  …………………………………………… I can’t take my eyes off you نمیتونم چشم ازت بردارم  …………………………………………… It was brutal خیلی بیرحمانه بود  ……………………………………………  Don’t you talk back to me جواب منو نده. حاضر جوابی نکن  …………………………………………… Back off کوتاه بیا  ……………………………………………  Speak your heart حرف دلت رو بزن    ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا سایت و …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 50

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۵۰#:  …………………………………………… All wet سخت در اشتباه بودن  ……………………………………………   Chicken out جرات نکردن.جا زدن  ……………………………………………  Above all از همه مهمتر  ……………………………………………  It’s up to you به خودت بستگی داره  ……………………………………………  Right on you دمت گرم  ……………………………………………  امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه، لطفا سایت و اپلیکیشن UCLnet را به دوستان خود معرفی کنید: UCLnet.com  

ادامه مطلب »

Agree & Disagree

چند عبارت برای ابراز موافقت I agree. I know what you mean. I think so, too. That’s for sure. Right on. Certainly. Ok with me. Fine with me. I agree to do so. I’ll go along with that. It’s a deal. توجه داشته باشید که واژه agree هرگز با افعال to be همراه نیست. به عنوان مثال تمامی جملات زیر غلط …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 49

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۹#: اصطلاحاتی در مورد عشق و دوست داشتن (۲):  ……………………………………………  ۶٫ Win somebody’s heart دل کسی را بدست آوردن e.g.: A: How did you fall in love with your husband? چطور عاشق شوهرت شدی؟ B: It’s a long story. It took him two years to win my heart. داستانش طولانی است. دو سال طول کشید …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 48

پنج عبارت و اصطلاح کاربردی ۴۸#: اصطلاحاتی در مورد عشق و دوست داشتن (۱):  ……………………………………………  ۱٫ Be in love with somebody عاشق کسی بودن مثال: A: How come you’re always chatting with Nicole on the Internet? چطوره که تو تمام مدت داری با نیکول در اینترنت چت میکنی؟ B: To be honest with you, I’m in love with her and …

ادامه مطلب »