خانه -> نکات آموزشی (پەڕە 10)

نکات آموزشی

British Idioms

پرکاربردترین عبارتها و اصطلاحات بریتانیایی و معادل آمریکایی آنها: ……………………………………… Mate Buddy, Pal, Dude رفیق/ دوست و … ……………………………………… Any road معادل Anyway امریکایی به معنی به هر حال، ضمنا” و … ……………………………………… Barmy دیوانه،  یا همان معادل crazy, insane ……………………………………… Bits ‘n Bobs چیز میز، خرت و پرت، Stuffs, Things مثال: My mother has a lot of Bits ‘n …

ادامه مطلب »

English Learning Tips #50

نکته پنجاهم یادگیری زبان: ……………………………… #۵۰ Don’t become too reliant on your dictionary. Your dictionary should be an aid, not your main teacher. Try to guess the meaning of words rather than going straight for your dictionary. خیلی به فرهنگ لغت متکی نباشید. فرهنگ لغت شما نباید مربی شما باشد، بلکه باید ابزاری کمکی برای شما باشد. سعی کنید بجای مراجعه …

ادامه مطلب »

Relative Pronouns

ضمایر موصولی همانطور که از اسمشان مشخص است، اولا ضمیر می باشند ( و به جای اسم، ضمیر، و یا عبارت اسمی ظاهر می شوند) و ثانیا موصولی (نقش وصل کنندگی دارند) هستند.  یعنی کلماتی هستند که جمله وصفی را به اسم قبل از خود وصل می کنند و  در زبان فارسی معنی “که” دارند. مثال: John is a student. John …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 35

عبارات ها و اصطلاحات کاربردی در مورد خوشحالی و خوشحال بودن:  The happiness Idioms ……………………………………… I’m on cloud nine. در پوست خود نمی گنجم. ……………………………………… I’m in seventh heaven. از خوشحالی تو آسمون هفتمم. ……………………………………… I’m walking on air. تو آسمونا سیر میکنم. ……………………………………… I’m over the moon. دارم میمیرم از خوشحالی. ……………………………………… I’m on the top of the world. رفتم به …

ادامه مطلب »

Stress Points

استرس در زبان انگلیسی ……………………………… استرس یا تکیه در زبان انگلیسی به فشار هوایی گفته می شود که در هنگام تلفظ کلمات، آن بخش از کلمه که دارای استرس (تکیه) می باشد با فشار هوای بیشتری نسبت به بقیه قسمت های آن کلمه ادا می شود. مهمترین نکات مربوط به استرس را در نکات ۱۵گانه زیر ببینید: ……………………………… ۱. معمولاً تکیه …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 34

چند اصطلاح جالب و کاربردی در ارتباط با درد و دل کردن ……………………………………….. To open out one’s heart. درد و دل کردن ……………………………………….. My heart is heavy. دلم گرفته است. ……………………………………….. Speak your heart. حرف دلت رو بزن. ……………………………………….. I’m blowing some steam on. دارم عقده دلم رو خالی می کنم. ……………………………………….. That’s just a guts feeling. این فقط یک …

ادامه مطلب »

Numerical Prefixes

پیش وندهای فوق العاده مهم و کاربردی که بیانگر تعداد می باشند: ……………………………………. Uni = یک،یکی، متحد، یگانه،یکدست uni + directional or unilateral = یک طرفه، یک جهتی uni + form = یک دست، یک شکل universal = جهانی، فراگیر، همه گیر uni + code = کدهای یکدست، کد یکسان union = اجتماع، انجمن united = متحد، واحد unicellular = …

ادامه مطلب »

Oath

دقت کنید که واژه oath دارای دو معنی متفاوت می باشد که یکی به “معنای سوگند و قسم” می باشد، ویکی دیگر به معنای “دشنام”می باشد.  اگر این لغت را به معنای اول یعنی به معنای “سوگند و قسم” استفاده کنیم، همراه با آن فعل “Take” می‌آوریم. Take an oath  سوگند و قسم خورن، سوگند و قسم یاد کردن و اگر به معنای “دشنام” استفاده …

ادامه مطلب »

Driving Expressions

۱۰ اصطلاح کاربردی در رانندگی: ……………………………………… push the gas گاز بده ……………………………………… make a U turn دور بزن ……………………………………… speed up تند برو ……………………………………… slow down آهسته برو ……………………………………… go straight مستقیم برو ……………………………………… make a right بپیچ به راست ……………………………………… make a left  بپیچ به چپ ……………………………………… back it up برو عقب ………………………………………  hit the brakes بزن رو ترمز ……………………………………… …

ادامه مطلب »

Will & Shall

 Will and Shall ………………… پس از will از مصدر بدون to استفاده می کنیم. will not به شکل مخفف  won’t استفاده می شود . This book will change your life. You won’t get another chance.  پس از I یا We، از Shall یا Will می توان استفاده کرد. Shall کمی رسمی تر است. از Will برای بیان آینده و یک تصمیم …

ادامه مطلب »