خانه -> نقل قول (پەڕە 5)

نقل قول

Quote 109

تصاویر

Quote #109 ……………………… A woman’s loyalty is tested when her man has nothing…. A man’s loyalty is tested when he has everything.. وفاداری یک زن وقتی محک زده میشه که همسرش چیزی نداره. وفاداری یک مرد وقتی معلوم میشه که همه چیز داره.

ادامه مطلب »

Proverb 21

تصاویر

Proverb #21 ضرب المثل بیست ویکم ……………………………… There is no smoke without fire. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. There is no smoke without fire تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها با وجود اینکه ممکن است خبرها دهان به دهان بزرگ و طولانی شوند، اما به هر حال در ابتدا نکته ای هر چند کوچک وجود داشته است . used for saying …

ادامه مطلب »

Quote 105

تصاویر

Quote #105 ……………………… Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor. Sholom Aleichem زندگی برای آدم عاقل یک رویا برای آدم احمق یک بازی برای آدم پولدار یک کمدی برای آدم فقیر یک تراژدی است.

ادامه مطلب »

Quote 102

تصاویر

#Quote 102 ……………………….. What makes a hero? A hero is an individual who acts unselfishly and who demands more from himself or herself than others would expect. Antony Robins چه عاملی قهرمان می سازد؟ قهرمان کسی است که بی دریغ تلاش می کند و از خود بیشتر از آن توقع دارد که دیگران از او توقع دارند. آنتونی رابینز

ادامه مطلب »