خانه -> نقل قول (پەڕە 5)

نقل قول

Proverb 21

تصاویر

Proverb #21 ضرب المثل بیست ویکم ……………………………… There is no smoke without fire. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. There is no smoke without fire تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها با وجود اینکه ممکن است خبرها دهان به دهان بزرگ و طولانی شوند، اما به هر حال در ابتدا نکته ای هر چند کوچک وجود داشته است . used for saying …

ادامه مطلب »

Quote 105

تصاویر

Quote #105 ……………………… Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor. Sholom Aleichem زندگی برای آدم عاقل یک رویا برای آدم احمق یک بازی برای آدم پولدار یک کمدی برای آدم فقیر یک تراژدی است.

ادامه مطلب »

Quote 102

تصاویر

#Quote 102 ……………………….. What makes a hero? A hero is an individual who acts unselfishly and who demands more from himself or herself than others would expect. Antony Robins چه عاملی قهرمان می سازد؟ قهرمان کسی است که بی دریغ تلاش می کند و از خود بیشتر از آن توقع دارد که دیگران از او توقع دارند. آنتونی رابینز

ادامه مطلب »

Quote 99

تصاویر

The older I get, the more I would rather sit alone, in silence, than with people who judge the way I live.  Kristen Butler هر چه بزرگتر میشم، تنهاتر هم میشم؛ زیرا سکوتی مرا فرا می گیرد که از قضاوت مردم در مورد روش زندگی من ناشی می شود.  کریستن باتلر

ادامه مطلب »

Quote 98

تصاویر

Indecision is s a major time waster; 80% of all decisions should be made the first time they come up.  Brian Tracy   تردید و دودلی عامل اصلی اتلاف زمان می باشد؛ ۸۰ درصد تمام تصمیمات باید در همان زمانی که پیش می آیند، اتخاذ شوند. برایان تریسی

ادامه مطلب »

Quote 97

تصاویر

Dear God, I don’t ask you to make my life easier, but I ask you to give me the strength to face all my troubles.   خدای عزیزم، از تو نمی خواهم زندگی را برایم آسان کنی، اما از تو می خواهم قدرت مواجه با مشکلاتم را به من عطا کنی.

ادامه مطلب »