خانه -> نقل قول (پەڕە 4)

نقل قول

انتخاب دوست در زندگی

تصاویر

Quote #126 …………………………………… Don’t be with someone who is just eye candy, find some one who is soul food.  با کسی که ظاهر بین و سطحی نگر است نباشید، بلکه کسی را انتخاب کنید که با شما ارتباط روحی داشته باشد. …………………………………… نکته : در این جمله در اصطلاح اسلنگی وجود دارد که اولی “eye  candy” و دومی “soul food” است. …

ادامه مطلب »

شکرگزاری در زندگی از زبان کندی

تصاویر

Quote #125 …………………………………… As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. John F. Kennedy همانطور که ما تشکر و قدردانی خود را بیان میکنیم، هرگز نباید فراموش کنیم که بهترین نوع قدردانی این است که با آن کلمات تشکر آمیز زندگی کنیم تا اینکه آنها …

ادامه مطلب »

زندگی و دوربین عکاسی

تصاویر

Quote #124 …………………………………… Life is like a camera; just focus on what’s important, capture the good moments,  develop from the negatives,  and  if things don’t turn out take another shot.  ………………………………………………… زندگی مانند یک دوربین است. فقط بر آنچه که مهم است فوکوس (تمرکز) کن، لحظات خوبش را بگیر، عکس را از نگاتیو آن (مسائل بد و منفی زندگی) ظاهر کن، و …

ادامه مطلب »

Quote 123

تصاویر

Quote #123 …………………………………… Nothing can dim the light that shines from within.  Maya Angelou هیچ چیزی نمیتونه روشنایی که از درون میدرخشه رو کم نورکنه.  ……………………………………  برای دیدن مطالب و پست های مرتبط   اینجا   را کلیک کنید

ادامه مطلب »

Quote 122

تصاویر

Quote #122 …………………………………… Faith is like Wi – Fi,  It’s invisible, but it has the power to connect you to what you need.  …………………………………… ایمان مانند (امواج) وایفای می باشد،  نامرئی است، اما قدرت اتصال شما به آنجه را که به آن نیاز دارید، دارد

ادامه مطلب »

Quote 120

تصاویر

Quote #120 نقل قول ۱۲۰: …………………………………… All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.  Walt Disney تمام  رویاهای ما به واقعیت تبدیل خواهند شد، اگر شهامت پیگیری آنها را داشته باشیم. والت دیسنی

ادامه مطلب »

Quote 118

تصاویر

Quote #118 نقل قول ۱۱۸: …………………………………… Mistakes give you the power to grow, just combine your experiences with perseverance determination and integrity to reach success. اشتباهات به شما قدرت رشد می دهد، فقط تجارب تان را با عزمی راسخ و یکپارچه جمع کنید تا به موفقیت برسید.

ادامه مطلب »