خانه -> نقل قول (پەڕە 17)

نقل قول

Quote07

تصاویر

  No matter what problems you are going through, the solution for it lies with God.  so turn towards him , he will never let you down. مهم نیست که دچار چه مشکلاتی هستی، چاره آنها فقط نزد خداست؛ پس بسویش برگرد که او هیچ وقت تو را مایوس نخواهد گذاشت.

ادامه مطلب »