خانه -> نقل قول (پەڕە 16)

نقل قول

Quote12

تصاویر

Good things come to those who believe. Better things come to those who are patient, and the best things come to those who don’t give up. اتفاقات خوب برای آنها که اعتقاد دارند رخ می دهد، اتفاقات بهتر برای آنها که صبورند و بهترین اتفاقات برای آنها که تسلیم نمی شوند.

ادامه مطلب »

Quote11

تصاویر

Don’t anger your parents in order to please other people. Those other people didn’t spend their lives building yours. والدینتان را بخاطر خوشنودی دیگران ناراحت نکنید، زیرا دیگران زمانی برای ساختن زندگی شما سپری نکرده اند.

ادامه مطلب »