خانه -> نقل قول (پەڕە 15)

نقل قول

Quote24

تصاویر

Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost در جنگل دو راه از هم جدا می شوند و من آن راهی را که کمتر مورد استفاده قرار گرفته انتخاب می کنم؛ و آنهمه تفاوت از آنجا ناشی شده است.   

ادامه مطلب »