خانه -> نقل قول (پەڕە 10)

نقل قول

Quote51

تصاویر

When I stand before God at the end of my life, I would hope that I would not have a single bit of talent left and could say, I used everything you gave me.” Erma Bombeck آن هنگام که در آخر زندگی در مقابل خداوند می ایستم، امیدوارم همه استعدادهای خدادادیم را استفاده کرده باشم و بتوانم بگویم خداوندا از …

ادامه مطلب »

Quote47

تصاویر

“If you hear a voice within you say “you cannot paint,” then by all means paint and that voice will be silenced.” Vincent Van Gogh اگر ندایی در درون خود شنیدید که گفت “شما نمی توانید نقاشی بکشید”، با تمام توان نقاشی بکشید و آن صدا ساکت خواهد شد.

ادامه مطلب »

Quote44

تصاویر

“Whatever you can do, or dream you can, begin it.  Boldness has genius, power and magic in it.” Johann Wolfgang Von Goethe هر آنچه را که می توانید انجام دهید (چه در دنیای واقعی و چه در رویا) شروع کنید. شهامت داشتن، نبوغ، قدرت، و جادو در خود دارد.

ادامه مطلب »