خانه -> نقل قول (پەڕە 10)

نقل قول

Quote 57

تصاویر

John Lennon: When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life.  When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up.  I wrote down ‘happyhappiness ’.  They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.  در ۵ …

ادامه مطلب »

Quote 55

تصاویر

We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light. Plato می توان کودکی را که از تاریکی می ترسد نادیده گرفت، اما مصیبت واقعی مردانی هستند که از نور می ترسند.         افلاطون  

ادامه مطلب »

Quote51

تصاویر

When I stand before God at the end of my life, I would hope that I would not have a single bit of talent left and could say, I used everything you gave me.” Erma Bombeck آن هنگام که در آخر زندگی در مقابل خداوند می ایستم، امیدوارم همه استعدادهای خدادادیم را استفاده کرده باشم و بتوانم بگویم خداوندا از …

ادامه مطلب »