خانه -> نقل قول (پەڕە 10)

نقل قول

Quote 63

تصاویر

“First, have a definite, clear practical ideal; a goal, an objective. Second, have the necessary means to achieve your ends; wisdom, money, materials, and methods. Third, adjust all your means to that end.” Aristotle اول یک هدف مشخص برای خود تعیین کنید، دوم ابزار رسیدن به آن هدف را داشته باشید، و سوم تمام ابزارهای موجود را با آن هدف …

ادامه مطلب »

Quote 59

تصاویر

“When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us.” Helen Keller اگر دری از شادی بسته شد، یکی دیگر باز می شود؛ ولی اغلب بخاطر نگاه طولانی مدت به در بسته، در باز شده به روی خود را …

ادامه مطلب »

Quote 57

تصاویر

John Lennon: When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life.  When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up.  I wrote down ‘happyhappiness ’.  They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.  در ۵ …

ادامه مطلب »

Quote 55

تصاویر

We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light. Plato می توان کودکی را که از تاریکی می ترسد نادیده گرفت، اما مصیبت واقعی مردانی هستند که از نور می ترسند.         افلاطون  

ادامه مطلب »