خانه -> نقل قول (پەڕە 10)

نقل قول

Quote 81

تصاویر

“It’s not what you do for your children, but what you have taught them to do for themselves, that will make them successful human beings.” Ann Landers آنچه که شما به فرزندان خود آموخته اید آنها را به انسان هایی موفق تبدیل خواهد کرد، نه آنچه که برای آنها انجام داده اید.

ادامه مطلب »

Quote 71

تصاویر

Jamie Paolinetti: “Limitations live only in our minds.  But if we use our imaginations, our possibilities become limitless.” محدودیت ها تنها در ذهن ما وجود دارند. اما اگر از تخیلاتمان استفاده کنیم توانمندیهایمان نامحدود خواهند شد.

ادامه مطلب »