خانه -> مکالمه (صفحه 7)

مکالمه

Useful idioms and expressions

پست آموزشی

چند عبارت و اصطلاح کاربردی:  Money doesn’t grow on trees. پول که علف خرس نیست.  It all depends. تا چه پیش آید. To the best of my ability. تا جایی که در توان من است. He is neck-deep in trouble. تا خرخره گرفتار مشکل است. For the best of my knowledge… تا آنجا که من میدانم…. He robs his belly …

ادامه نوشته »

Useful Expressions

پست آموزشی

اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی   to what end به چه منظور   You must hand it to him. باید به کارش ایولله گفت.   You make me ill with your speech. با صحبتهایت حالم را بهم میزنی.   I dare say… به جرأت میتوانم بگویم…   Mind your eye. بپایید. ملتفت باشید.   Excuse me back. ببخشید پشتم به شماست. …

ادامه نوشته »

Seeking for Shopping

پست آموزشی

عبارت ها و جملات، در جستجوی محل مناسب برای خرید در انگلیسی میپرسیم: Can you recommend a good toy shop/store? میتونید یک مغازه/فروشگاه اسباب بازی پیشنهاد بدهی؟ Is there a chemist / pharmacy in this area? آیا آنجا یک داروخانه وجود دارد ؟ Where can I get pet food from? از کجا میتونم غذای حیوانات(خانگی) بخرم؟ Where is the nearest …

ادامه نوشته »

Some Useful Phrases

پست آموزشی

چند عبارت کاربردی Talk Softly به نرمی صحبت کن Walk Humbly متواضعانه راه برو Eat Sensibly به طور معقول غذا بخور Breathe Deeply نفس عمیق بکش Sleep Sufficiently به اندازه کافی بخواب Dress Smartly شیک لباس بپوش Act Fearlessly شجاعانه عمل کن Work Patiently صبورانه کارکن Think Truthfully صادقانه فکر کن Believe Correctly اعتقادات درست داشته باش Behave Decently محجوبانه رفتار …

ادامه نوشته »

Pronunciation Tips

پست آموزشی

نکاتی در مورد لهجه آمریکایی ۱- تو کلماتی که با ing تموم میشن : doing = doin مثلا Speaking = Speakin How are you doing? = How are you doin? ۲- کلماتی که با S شروع میشن رو نگین es بگین sssss Student رو بگین sssssstudent نه estudent ۳-want to = wanna I want to leave now. = I wanna …

ادامه نوشته »

لغات و اصطلاحات مربوط به غذا خوردن (Eating) در زبان انگلیسی

پست آموزشی

اصطلاحات و عبارت های مربوط به غذا خوردن در انگلیسی The food gave me a real buzz. غذا چسبید Junk food هله هوله/ غذای نا مفید، اما خوشمزه / Let’s have a bite. بیا یه لقمه بزنیم Dig in! بزن تو رگ! He eats like a horse./ He eats like a pig. مثل اسب/ خوک میخورد معادل فارسی این عبارت …

ادامه نوشته »

IELTS Interview

نمونه ای از مصاحبه هایی که در آزمون آیلتس گرفته می شود. ………………………………………….. IELTS Speaking test in Lithuania – April 2014 Speaking test Interview – What is your full name? – Can I see your ID? – Where are you from? – Do you work or study? – Where do you live now? – Do you like living there? Why? …

ادامه نوشته »