خانه -> لغات و اصطلاحات (پەڕە 78)

لغات و اصطلاحات

Dessert & Desert

پست ویدیویی

توضیح تفاوت بین Dessert  و  Desert بازیر نویس زبان انگلیسی در این ویدیو به زبانی ساده و گویا به تفاوت معنایی و تلفظی دو واژه فوق می پردازد دسر : Dessert   دشت، بیابان، صحرا، کویر- ترک کردن ، گریختن :  Desert زمان ویدیو: ۰۰:۲۰:۳۵ حجم فایل دانلودی: ۱۲ مگابایت لینک دانلود

ادامه مطلب »

Letter Writing

آیا تابحال از ایمیل استفاده کرده اید؟ آیا دارای ایمیل شخصی و یا شرکتی هستید؟ آیا از نحوه نگارش نامه و به خصوص ایمیل آگاه هستید؟ در این پست قصد داریم تا نکاتی کاربردی در مورد عبارت های کاربردی در نامه نگاری و یا نوشتن نامه الکترونیک که به رایتینگ و نحوه نگارش مربوط می شود خدمت شما ارائه کنیم. عبارت …

ادامه مطلب »

Idiom 63

پست آموزشی

دیدید بعضیا خیلی کم خوراکن، مثلا تو مهمونیا، شب یلدا، عید و … خیلی کم می خورن، این اصطلاحو در زیان انگلیسی بصورت زیر میگیم: She eats like a bird. یعنی او خیلی کم خوراکه. حالا معنی این اصطلاح در دیکشنری: Eat like a bird Eat very little, or eat very slowly. مثال: You eat like a bird – I …

ادامه مطلب »

Undoubtedly-504-6-7

لغت هفتم از درس ۶ کتاب ۵۰۴ Undoubtedly / ʌn’daʊtɪdlɪ / certainly; beyond doubt …………………………………… Ray’s team undoubtedly had the best debators* in our county. The pilgrims undoubtedly assembled* to travel to Rome together. If she didn’t want to get into an argument, Valerie would have followed the majority* undoubtedly. قطعا، بدون شک بدون شک گروه “ری” بهترین مناظره کنندگان …

ادامه مطلب »

Idiom 62

پست آموزشی

همراهان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما معادل جمله “پای کاری که کردم وایمیستم!” است که میشه: I stand by what I did! معنی این اصطلاح در دیکشنری: :Stand by someone/something To remain loyal to, defend sth/sb مثال: The government must stand by its pledges. دولت باید پای وعده هاش بایسته. ………………………………… آیا می دونید که ما چقد به …

ادامه مطلب »

Deceive -504-6-6

لغت ششم از درس ۶ کتاب ۵۰۴ ………………………… Deceive / dɪ’siːv / make someone believe as true something that is false; mislead ………………………… Atlas was deceived about the burden* he had to carry. Virginia cried when she learned that her best friend had deceived her. The villain* deceived Chief White Cloud by pretending to be his friend.   شخصی را …

ادامه مطلب »

Idiom 61

پست آموزشی

دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما معادل جمله “کم خالى ببند!” است که میشه: Pull the other one! توضیح دیکشنری این اصطلاح هم میشه: Pull the other leg/one (it’s got bells on): Used when you do not believe what someone has just said مثال:  Helen, mountain climbing? Pull the other one – she can’t even climb a ladder …

ادامه مطلب »

Neglect-504-6-5

لغت پنجم از درس ۶ کتاب ۵۰۴ Neglect /nɪ’glekt/ give too little care or attention to The senator neglected to make his annual* report to Congress. Bob’s car got dirty when he neglected to keep it polished. It is essential* that you do not neglect your homework.   اهمیت خیلی کم دادن یا توجه خیلی کم کردن به چیزی سناتور …

ادامه مطلب »

Idiom 60

پست آموزشی

دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما معادل جمله “نمک را خوردن و نمکدان را شکستن!” است که میشه: Bite the hand that feeds one! توضیح دیکشنری این اصطلاح هم میشه: Bite the hand that feeds one Disrespect the person who cares for one مثال: I’m your mother! How can you bite the hand that feeds you? من مادرتم، …

ادامه مطلب »

Employee -504-6-4

لغت چهارم از درس ۶ کتاب ۵۰۴ Employee / /ɪmˈplɔɪ.iː/ /ˌem.plɔɪˈiː / a person who works for pay ………………………….. The employees went on strike for higher wages. My boss had to tire many employees when meat became scarce.* Joey wanted to go into business for himself and stop being an employee. ………………………….. شخصی که در ازای مزد کار می کند، …

ادامه مطلب »