خانه -> لغات و اصطلاحات (پەڕە 78)

لغات و اصطلاحات

Test54

آموزش و آزمون

 Bob: Do you _____ if I use your phone to call my wife? (a) value           (b) worry           (c) mind           (d) allow پاسخ صحیح : اگه بخواهیم درخواستیو بصورت مؤدبانه مطرح کنیم از عبارت “do you mind… “  استفاده میکنیم, که معادل “اشکالی نداره… ” است. بنابراین گزینه  Cپاسخ صحیحه.  معنی جمله: “اشکالی نداره با گوشیتون با همسرم تماس بگیرم”

ادامه مطلب »

Inhabit-504-2-5

لغت پنجم از درس ۲ کتاب ۵۰۴ Inhabit / ɪn’hæbɪt/ Live in اقامت داشتن در   Eskimos inhabit the frigid part of Alaska.   اسکیموها در بخش بسیار سرد آلاسکا زندگی می کنند.   Because Sidney qualified, he was allowed to inhabit the vacant apartment. چون «سیدنی» واجد شرایط بود، اجازه یافت تا در آپارتمان خالی اقامت کند.   Many crimes are committed each …

ادامه مطلب »

Test53

آموزش و آزمون

Please ______ a message on the answering machine. (a) make (b) do (c) leave (d) report پاسخ صحیح : از بین گزینه های موجود فقط گزینه C میتونه با “message” ی عبارت معنی دار تشکیل بده . عبارت “leave a message” به معنی “پیغام گذاشتن” ـه. پس بنابراین گزینه C پاسخ صحیحه. معنی جمله: لطفا پیغام خود را روی دستگاه …

ادامه مطلب »

Frigid-504-2-4

لغت چهارم از درس ۲ کتاب ۵۰۴   Frigid / ‘frɪdʒɪd/ Very cold خیلی سرد   It was a great hardship for the men to live through the frigid winter at Valley Forge.   برای مردها بسیار سخت بود که تمام طول زمستان خیلی سرد را در دره ی «فورج» سپری کنند.   The jealous bachelor was treated in a frigid manner by his …

ادامه مطلب »

Dismal-504-2-3

لغت سوم از درس ۲ کتاب ۵۰۴ Dismal/ ‘dɪzməl / Dark and depressing تاریک و دلگیر   When the weather is so dismal, I sometimes stay in bed all day.   زمانی که هوا خیلی گرفته است، گاه تمام روز را در رختخواب می مانم.   I am unaccustomed to this dismal climate.   به این آب و هوای گرفته عادت ندارم.   …

ادامه مطلب »

Conceal-504-2-2

لغت دوم از درس ۲ کتاب ۵۰۴ Conceal / kən’siːl / Hide پنهان کردن Tris could not conceal his love for Gloria. «تریس» نتوانست عشقش به «گلوریا» را پنهان کند.   Count Dracula concealed the corpse in his castle. «کنت دراکولا» جنازه را در قلعه اش پنهان کرد. The money was so cleverly concealed that we were forced to abandon …

ادامه مطلب »

Animal Idioms

پست آموزشی

اصطلاحات انگلیسی با اسم حیوانات میمون(“monkey ) ۱- To monkey around: احمقانه رفتار کردن ۲- Monkey business: رفتار بد یا بدون صداقت ۳- To make a monkey out of someone: کسی را احمق جلوه دادن “زنبور” bee ۱- Busy as a bee: به کسی گفته می شود که خیلی سرش شلوغ است و کار زیاد دارد یا مثل زنبور این …

ادامه مطلب »

Test51

آموزش و آزمون

You ______ very clear. (a)sound             (b)ring             (c)hear           (d)noise پاسخ صحیح :   گزینه a پاسخ صحیحه که معنی “به نظر رسیدن، صدا دادن، …” میده. وقتی میخوایم به کسی که پشت تلفنه بگیم که صداش واضحه از عبارت “you sound very clear ” استفاده میکنیم. معنی جمله: صدات خیلی واضحه.

ادامه مطلب »

Corpse-504-2-1

لغت اول از درس ۲ کتاب ۵۰۴ Corpse / kɔːps / A dead body, usually of a person جسد، معمولاً موبوط به شخص   When given all the data on the corpse, Columbo was able to solve the murder. زمانی که تمام اطلاعات مربوط به جسد به «کلومبو» داده شد، توانست جنایت را کشف کند.   The corpse was laid to rest in …

ادامه مطلب »

Friends

پست آموزشی

امروز ی اصطلاح توپ دارم برا همه دوستای گلم که خوراکه رفیق بازاس و تو عالم دوستی و رفاقت بدردتون میخوره. ما تو زبان انگلیسی ی اصطلاح داریم که به معنی “دوست جون جونی” ـه که میشه “buddy buddy” اینو داشته باشین تا چن تا مثال شیک براتون بیارم بعدش بریم سراغ اونای دیگه. مثلا میگیم: He is my buddy …

ادامه مطلب »