خانه -> لغات و اصطلاحات (صفحه 30)

لغات و اصطلاحات

اشتباهات رایج ۱۵ Common Mistakes

معادل عبارت “بستگی داشتن به چیزی” در زبان انگلیسی را به صورت Depend on یا Depend upon نشان می دهیم و نه به صورت: Depend from بنابراین: بستگی داشتن به … :   ✓  Depend on  ✓  Depend upon Depend from مثال: Our success depends from our work.  ✓ Our success depends on our work. موفقیت ما به کار ما بستگی دارد. …

ادامه نوشته »

اصطلاح “گند زدن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #162 اصطلاح ۱۶۲: گند زدن خراب کردن Make a pig’s ear of sth اصطلاحی که در این پست به آن می پردازیم، اصطلاح ” گند زدن ” است که در زبان فارسی محاوره بسیار کاربردی و رایج است. در فرهنگ لغات زبان فارسی گند چنین تعریف شده است: گند: بدبو، عفن، متعفن، بوی بد، تعفن، فاسد و عبارت گند …

ادامه نوشته »

لغت ۵ و ۶ درس ۳۳ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۳۳ کتاب ۵۰۴ Witty: / ˈwɪti / Adjective Cleverly amusing, humorous, funny, amusing; clever; sharp, shrewd, droll, comic, comical; jocular, facetious, waggish; sparkling, scintillating, entertaining; clever, quick-witted Mr.Carlson’s witty introduction qualifies* him as a first-rate speaker. Fay is too slow to appreciate such witty remarks. The lawyer tried to prosecute* the case by being witty and thereby …

ادامه نوشته »

آهنگ Stressed Out از Twenty One Pilots

پست ویدیویی

در ادامه آهنگ های مشهور انگلیسی، در این پست آهنگی از گروه TWENTY ØNE PILØTS (به معنی بیست و یک خلبان که به صورت Twenty One Pilots نیز نوشته می شود) به نام Stressed Out (به معنی دارای استرس و نگران و مضطرب) را انتخاب کردیم که امیدواریم مورد پسند شما قرار بگیرد و بتواند برای شما مفید باشد. این آهنگ که از آلبوم Blurryface …

ادامه نوشته »

لغت ۳ و ۴ درس ۳۳ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۳۳ کتاب ۵۰۴ Shrill: / ʃrɪl / Adjective & Noun & Verb Having a high pitch; high and sharp in sound; piercing, sharp, shriek, scream; cry out in a loud high-pitched voice, ear-piercing, ear-splitting, penetrating, screeching, screechy Despite* their small size, crickets make very shrill noises. The shrill whistle of the policeman was warning enough for the …

ادامه نوشته »

سخنان هلن کلر (Helen Keller) با ترجمه فارسی

تصاویر

Helen Keller American author Helen Adams Keller was an American author, political activist, and lecturer. She was the first deaf-blind person to earn a bachelor of arts degree. Keller wrote a total of 12 published books and several articles. One of her earliest pieces of writing, at age 11, was The Frost King (1891). Helen Keller’s most popular book is “The Story of My …

ادامه نوشته »

لغت ۱ و ۲ درس ۳۳ کتاب ۵۰۴

لغت ۱ درس ۳۳ کتاب ۵۰۴ Volunteer: / ˌvɒlənˈtɪə / Noun & Verb Person who enters any service of his or her own free will; to offer one’s services, offer to do or give something voluntarily; propose, put forward (without being invited to do so); offer that someone else will do or give something voluntarily The draft has been abolished* …

ادامه نوشته »

ضرب المثل “یک دست صدا ندارد” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #58 ضرب المثل پنجاه و هشتم:   یک دست صدا ندارد In unity there is strength  Two heads are better than one  Union is strength معنای ضرب المثل “یک دست صدا ندارد” در زبان فارسی را می توان شامل این موارد دانست : به تنهایی نمی توان کاری انجام داد با اتحاد و یکپارچگی می توان کارهای بزرگی انجام داد …

ادامه نوشته »

اصطلاح “مرد زن ذلیل” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #161 اصطلاح ۱۶۱: در زبان فارسی اصطلاح “زن ذلیلی” به این معنی است که امورات مربوط به زندگی مشترک زن و شوهر اعم از کار داخل منزل، کار بیرون منزل، مدیریت خانه، و … بیشتر تحت کنترل، نظارت، و مدیریت زن خانواده باشد و معمولا در چنین خانواده ای مرد خانواده که این اصطلاح برای او بکار برده می …

ادامه نوشته »

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴

لغت ۱۱ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴ Provide: / prəˈvʌɪd / Verb To supply; to state as a condition; to prepare for or against some situation, furnish; give, grant; prepare for in advance; set, make arrangements How can we provide job opportunities for all our graduates? Hal said he would bring the ball provided he would be allowed to pitch. The …

ادامه نوشته »