خانه -> لغات و اصطلاحات (پەڕە 20)

لغات و اصطلاحات

اصطلاح “مرد زن ذلیل” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #161 اصطلاح ۱۶۱: در زبان فارسی اصطلاح “زن ذلیلی” به این معنی است که امورات مربوط به زندگی مشترک زن و شوهر اعم از کار داخل منزل، کار بیرون منزل، مدیریت خانه، و … بیشتر تحت کنترل، نظارت، و مدیریت زن خانواده باشد و معمولا در چنین خانواده ای مرد خانواده که این اصطلاح برای او بکار برده می …

ادامه مطلب »

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴

لغت ۱۱ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴ Provide: / prəˈvʌɪd / Verb To supply; to state as a condition; to prepare for or against some situation, furnish; give, grant; prepare for in advance; set, make arrangements How can we provide job opportunities for all our graduates? Hal said he would bring the ball provided he would be allowed to pitch. The …

ادامه مطلب »

آهنگ Love Yourself از جاستین بیبر

پست ویدیویی

در ادامه آهنگ های مشهور انگلیسی، در این پست آهنگ دیگری را خدمت شما زبان آموزان عزیز تقدیم می کنیم که امیدواریم مورد پسند شما قرار بگیرد و بتواند به عنوان یک پست کمک آموزشی برای شما مفید باشد. آهنگی که در اینجا انتخاب شده، کاری است از خواننده ی مشهور جاستین بیبر (Justin Bieber) که آنرا به نام Love Yourself …

ادامه مطلب »

اشتباهات رایج ۱۴ Common Mistakes

معادل عبارت “شامل چیزی بودن” در زبان انگلیسی را به صورت Consist of نشان می دهیم و نه به صورت: Consist from بنابراین: شامل بودن :   ✓ Consist of Consist from مثال: A year consists from twelve months. ✓ A year consists of twelve months. یک سال شامل دوازده ماه است. نکته: دقت کنید که از فعل Consist به شکل مجهول …

ادامه مطلب »

لغت ۹ و ۱۰ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴ Colleague: / ˈkɒliːɡ / Noun Associate; fellow worker, co-worker, fellow worker, workmate, teammate, associate, partner, collaborator, ally, confederate The captain gave credit for the victory to his valiant* colleagues. Who would have predicted* that our pedestrian* colleague would one day win the Nobel Prize for medicine? We must rescue our colleagues from their wretched* …

ادامه مطلب »

اصطلاح “آدم منفور” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #160 اصطلاح ۱۶۰: آدم منفور Rat bag در زبان انگلیسی یکی از اصطلاحات کاربردی برای افرادی که منفور هستند عبارت اصطلاحی “Rat bag” است که در آن واژه rat به تنهایی به معنی “موش” می باشد. برای روشن شدن بیشتر مفهوم این اصطلاح، به معنی و توضیحات بکار رفته برای آن در فرهنگ لغت (دیکشنری) و البته مثال های …

ادامه مطلب »

لغت ۷ و ۸ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴ Signify: / ˈsɪɡnɪfʌɪ / Verb Mean; be a sign of; make known by signs, words, or actions; have importance, represent, indicate; communicate, express, convey, have significance, indicate, show, proclaim, declare “Oh!” signifies surprise. A gift of such value signifies more than a casual* relationship. The word “fragile”* stamped on a carton signifies that it …

ادامه مطلب »

سخنان جرج واشنگتن (George Washington) با ترجمه فارسی

تصاویر

George Washington ۱st U.S. President George Washington was an American politician and soldier who served as the first President of the United States from 1789 to 1797 and was one of the Founding Fathers of the United States. Born: February 22, 1732, Westmoreland County, Virginia, United States Died: December 14, 1799, Mount Vernon, Virginia, United States Presidential term: April 30, …

ادامه مطلب »

اصطلاح “ربا خوار” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #159 اصطلاح ۱۵۹: رباخوار! Loan shark رباخوار در زبان فارسی به معنی کسی است که پولی را به کس دیگری به قرض یا امانت می دهد و بعد از آن اصل پول را با مقداری سود از قرض گیرنده می گیرد. این اصطلاح که ریشه ای دینی و مذهبی دارد در زبان فارسی و به خصوص در میان افراد …

ادامه مطلب »

لغت ۵ و ۶ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۳۲ کتاب ۵۰۴ Flee: / fliː / verb Run away; go quickly, escape; move swiftly, hurry The fleeing outlaws* were pursued* by the police. One could clearly see the clouds fleeing before the wind. The majority* of students understand that they cannot flee from their responsibilities.   (فعل) فرار کردن، بسرعت رفتن، گریختن   الف) یاغیان فراری …

ادامه مطلب »