خانه -> لغات و اصطلاحات (صفحه 103)

لغات و اصطلاحات

Useful Expressions

پست آموزشی

اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی   to what end به چه منظور   You must hand it to him. باید به کارش ایولله گفت.   You make me ill with your speech. با صحبتهایت حالم را بهم میزنی.   I dare say… به جرأت میتوانم بگویم…   Mind your eye. بپایید. ملتفت باشید.   Excuse me back. ببخشید پشتم به شماست. …

ادامه نوشته »

Seeking for Shopping

پست آموزشی

عبارت ها و جملات، در جستجوی محل مناسب برای خرید در انگلیسی میپرسیم: Can you recommend a good toy shop/store? میتونید یک مغازه/فروشگاه اسباب بازی پیشنهاد بدهی؟ Is there a chemist / pharmacy in this area? آیا آنجا یک داروخانه وجود دارد ؟ Where can I get pet food from? از کجا میتونم غذای حیوانات(خانگی) بخرم؟ Where is the nearest …

ادامه نوشته »

Some Useful Phrases

پست آموزشی

چند عبارت کاربردی Talk Softly به نرمی صحبت کن Walk Humbly متواضعانه راه برو Eat Sensibly به طور معقول غذا بخور Breathe Deeply نفس عمیق بکش Sleep Sufficiently به اندازه کافی بخواب Dress Smartly شیک لباس بپوش Act Fearlessly شجاعانه عمل کن Work Patiently صبورانه کارکن Think Truthfully صادقانه فکر کن Believe Correctly اعتقادات درست داشته باش Behave Decently محجوبانه رفتار …

ادامه نوشته »

Idioms06

پست آموزشی

چند اصطلاح: Follow your heart…..ببین دلت چی میگه Alas for you…..وای به حالت! Give it to him…..حالش رو بگیر He is a fun sucker….اهل دله. I painted the town red….حسابی صفا کردم. Dream on……. به همین خیال باش You are dreaming……. دلت خوشه ها I will receive your benediction…… دعای خیر Go and fly a kite………. برو بابا Don’t be …

ادامه نوشته »

People qualities

پست آموزشی

آدم ها با ویژگیهای مثبت آدم پر تحرک A live wire آدم کله گنده A big shot آدم بلند پرواز و فعال A go-getter آدم خود ساخته A Self-made آدم متین و معقول A level-headed آدم آزاداندیش، روشنفکر A open-minded آدم دلرحم- رئوف A soft-hearted آدم دیرفهم A late-bloomer آدم زودجوش- اجتماعی A good mixer آدم خوش مشرب A good …

ادامه نوشته »

Non-countable Nouns

پست آموزشی

Some Common Non-countable Nouns: ****************************** در زبان انگلیسی اسامی دسته بندی های متفاوتی دارند.یکی از این دسته بندی ها مرتبط با اسامی قابل شمارش وغیرقابل شمارش است.اسامی قابل شمارش حالت های جمع متفاوتی دارند و اسامی غیر قابل شمارش، جمع بسته نمیشن و همیشه باید بافعل مفرد بکاربرند. لیستی از غیرقابل شمارش ها: ۱)یک مجموعه با آیتم های مشابه، مانند: …

ادامه نوشته »

American V British

پست آموزشی

ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ !!! ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ : American : apartment British : flat ﺗﺎﮐﺴﯽ : American : cab British : taxi ﻗﻮﻃﯽ : American : can British : tin ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ : American : candy British : sweet ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ : American : check British : bill ﮔﻨﺠﻪ : American : closet British : cabinet …

ادامه نوشته »

Short Story

Harry did not stop* his car at some traffic-lights* when they were red, and he hit another car. Harry jumped* out and went to it. There was an old man in the car. He was very frightened* and said to Harry, ‘What are you doing? You nearly killed* me!’ ‘Yes,’ Harry answered, ‘I’m very sorry.’He took a bottle* out of …

ادامه نوشته »

Free

پست آموزشی

یک نکته ی مهم در مورد Free   چنانچه Free در نقش پیشوند باشد، عموما” به معنای “آزاد” و … به کار میرود  ولی اگر در نقش پسوند باشد مانند less، به معنای “فاقد” و “بدون” به کار میرود. مثال: Free falling سقوط آزاد free hand دست آزاد free way آزاد راه Handsfree ترجمه صحیح = بدون دخالت دست ترجمه …

ادامه نوشته »