خانه -> لغات و اصطلاحات (پەڕە 101)

لغات و اصطلاحات

Test26

آموزش و آزمون

He must have a lot of money because he is going on a cruise ……. the world. (a) about (b) around (c) across (d) through پاسخ صحیح این سوال رو باید با توجه به معنی گزینه ها انتخاب کرد؛ گزینه a یعنی: درباره گزینه b یعنی: گرداگرد ، در اطراف گزینه c یعنی: روبروی گزینه d یعنی: از میان بنابراین گزینه …

ادامه مطلب »

ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ Eating Phrases

پست آموزشی

ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ:  The food gave me a real buzz . ﻏﺬﺍ ﭼﺴﺒﯿﺪ Junk food ﻫﻠﻪ هوﻟه/  ﻏﺬﺍﯼ ﻧﺎ ﻣﻔﯿﺪ، ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ Let’s have a bite . ﺑﯿﺎ ی ﻟﻘﻤﻪ ﺑﺰﻧﯿﻢ Dig in ! ﺑﺰﻥ ﺗﻮ رگ ! He eats like a horse./ He eats like a pig . مث اسب (ﺧﻮﮎ) ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ. ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻓﺎﺭﺳﯽ …

ادامه مطلب »

Test25

آموزش و آزمون

One day I hope I shall ……. the lottery. (a) gain (b) collect (c) reach (d) win پاسخ صحیح این سوال رو باید با توجه به معنی گزینه ها انتخاب کرد؛ گزینه a به معنی بدست آوردن گزینه b به معنی جمع کردن گزینه c به معنی دسترسی داشتن گزینه d به معنی برنده شدن است. بنابراین گزینه مناسب و …

ادامه مطلب »

Confusing Words

پست آموزشی

? تعدادی از لغات مشابه که ممکنه ما رو دچار اشتباه کنند: ✏️lunch ناهار Launch پرتاب کردن ✏️peak قله Pick چیدن Peek نگاه دزدکی ✏️trust اعتماد کردن Thrust چپاندن،فروکردن ✏️infect آلوده کردن in fact در حقیقت ✏️ object مخالفت کردن abject پست، ذلیل ✏️middle وسط meddle فضولی کردن ✏️dam سد. damn لعنت کردن ✏️expiration انقضا. expression اصطلاح ✏️ dim مبهم، کم …

ادامه مطلب »

Car Parts

پست آموزشی

بعضی از قسمتهای ماشین Interior (داخلی): clutch=کلاچ gearshift(US),gear lever(BrE)= میله ی دنده brake pedal=پدال ترمز gas pedal(US),accelerator (BrE)=پدال گاز emergency brake(US),hand brake(BrE)=ترمز دستی dashboard(US),fascia(BrE)=داشبورد steering wheel=فرمان اتومبیل rearview mirror=آینه جلو اتومبیل odometer (US),milometer(BrE)=کیلومترشمار speedometer=سرعت سنج horn=بوق passenger seat=صندلی مسافر driver’s seat(US),driving seat(BrE)=صندلی راننده back seat =صندلی عقب seat belt,safety belt=کمربندایمنی airbag=کیسه ایمنی هوا glove box,glove compartment=جعبه داشبورد sat nov=سیستم مقصدیابی ماهواره …

ادامه مطلب »

Test23

آموزش و آزمون

  I like to visit other countries but I find the ________ of travel is too high. (a) money (b) cost (c) expenses (d) currency پاسخ صحیح این سوال رو باید با توجه به معنی گزینه ها انتخاب کرد؛ گزینه a به معنی پول گزینه b به معنی هزینه گزینه c به معنی مخارج گزینه d به معنی ارز است. بنابراین پاسخ صحیح گزینه b …

ادامه مطلب »

Color Idioms

پست آموزشی

اصطلاحات رنگی: Paint the town red حسابی صفا کردم Once in blue moon وقت گل نی Blue-eyed boy عزیز دردونه Blue blooded نجیب زاده To catch sb red-handed مچ کسی را گرفتن حین جرم Red cent پول سیاه،پشیز Red day روز تعطیل Black gang غلام سیاه Black sheep فرزند نا خلف Blackamoor سیاه زنگی Green eyed حسود Green thumb سبز …

ادامه مطلب »

Home Appliances Vocabularies

پست آموزشی

لیست تعدادی از وسایل منزل:  Washing machine   ماشین لباسشویی Hoover=vacuum cleaner   جارو برقی Iron   اتو Fridge   یخچال Computer   کامپیوتر Sewing machine   چرخ خیاطی Microwave   مایکروویو Refrigerator   یخچال Television   تلویزیون Shaver   ماشین صورت تراش Hairdryer   سشوار Dishwasher   ماشین ظرفشویی Freezer   فریزر Stove   اجاق گاز Fan   پنکه بادبزن …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 04

پست آموزشی

چند اصطلاح و عبارت کاربردی:     Waste not, want not. نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد. There is no smoke without fire. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. This is only the beginning. تازه اولشه. Spare the rod and spoil the child. تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر. Knowledge is power. …

ادامه مطلب »

Useful idioms and expressions

پست آموزشی

چند عبارت و اصطلاح کاربردی:  Money doesn’t grow on trees. پول که علف خرس نیست.  It all depends. تا چه پیش آید. To the best of my ability. تا جایی که در توان من است. He is neck-deep in trouble. تا خرخره گرفتار مشکل است. For the best of my knowledge… تا آنجا که من میدانم…. He robs his belly …

ادامه مطلب »