خانه -> لغات مشابه (پەڕە 4)

لغات مشابه

فرق کلمات Big، Large، Great در زبان انگلیسی

تفاوت و فرق کلمات Big, large and great  هر سه صفت فوق معنای نزدیکی به هم دارند که می‌توانند جای یکدیگر استفاده شوند و باعث ایجاد اشکالاتی شوند ولی در واقع صفت هایی هستند که دارای معانی مختص به خود هم می باشند و بعضا استفاده‌ی یکی از آنها به جای دیگری باعث ایجاد اشتباه معنایی و حتی گرامری خواهد …

ادامه مطلب »

فرق Litter، Garbage، Trash، Rubbish، و Waste در زبان انگلیسی

فرق و کاربرد واژگان مورد استفاده برای زباله و سطل زباله در زبان انگلیسی آیا می دانید فرق بین انواع کلمات و واژه هایی که به معنی زباله و آشغال، در زبان انگلیسی به کار می روند چیست؟ در مورد سطل هایی که برای حمل زباله و آشغال استفاده می شوند، چی؟ خوب با ما همراه باشید تا با هم این لغات مشابه …

ادامه مطلب »

Idiom 103

پست آموزشی

اصطلاح ۱۰۳: …………………………………………  دوستان عزیز زبان آموز فک کنید به مسافرت میرید و اونجا کلی بهتون خوش گذشته و بخواید اینو برا کسی تعریف کنید و بگید که ” حسابی خوش گذشت ” ، یا  “ حسابی صفا کردم ” که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه: Paint the town red. معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین آمده است: Paint the town red: …

ادامه مطلب »

تفاوت معنا و کاربرد افعال See ، Look ،Watch

تفاوت بین فعل های See – Look –Watch در زبان انگلیسی ……………………………………………………………………… این سه فعل در نگاه اول ممکن است که هم معنی و مترادف همدیگر به نظر برسند اما در اصل با هم متفاوتند و تفاوت آنها بیشتر به کاربردشان مربوط می شود که باید به آن دقت کنید تا دچار کاربرد اشتباه آنها نشوید. برای درک تفاوت این …

ادامه مطلب »

Confusing Words

دوستان زبان آموز در این پست تعدادی از کلمات مشابه را براتون آماده کردم که خیلی باید حواستون باشه اونا رو به درستی استفاده کنید soap صابون Soup سوپ Soup up موتور را قوی تر کردن (دراتوموبیل) Soapbox تریبون خیابانی stare زل زدن Star ستاره Stair پله Flea کنه )حشره) Flee فرار کردن Flay پوست کندن حیوان luck شانس Lock …

ادامه مطلب »

Confusing Words 23

تصاویر

Among /ə’mʌŋ/: is used for three or more Shirley had to choose among four universities she might attend. Between /bɪ’twiːn/: refers to only two things I couldn’t decide between blue and green. Among:   درمیان (۳ مورد یا بیشتر)   Between:  درمیان (فقط۲ مورد) 

ادامه مطلب »

Confusing Words 22

تصاویر

Amiable: /’eɪmjəbl/ (Adj): a person who is friendly, good-natured, and pleasant Susan was very amiable and liked by all. Amicable /’amɪkəb(ə)l/ (Adj): friendly and peaceable, and is used to describe agreements or relationships between groups or people. After years of disagreement, the two countries came to an amicable agreement. Amiable: شیرین، دوست داشتنى     Amicable: موافق، دوستانه    

ادامه مطلب »

Confusing Words 21

تصاویر

Ambiguous /æm’bɪgjʊəs/ (Adj) having more than one meaning, unclear The ending of the short story is ambiguous; we don’t know why he died. Ambivalent: /am’bɪv(ə)l(ə)nt/ (Adj) uncertain, unsure, doubtful He was ambivalent as to which candidate to vote for. Ambiguous:    دوپهلو ، مبهم  Ambivalent:  دمدمى  

ادامه مطلب »

Confusing Words 20

تصاویر

Altar: /’ɔ:ltə, ‘ɒl-/ (noun) a table used in religious ceremonies The priest conducted the ceremony at the altar.”   Alter: /’ɔ:ltə, ‘ɒl-/ (verb) change, modify Don’t alter a thing; leave everything as it is. Altar: محراب، میز مراسم مذهبی کلیسا  Alter: تغییردادن، اصلاح کردن    

ادامه مطلب »

Confusing Words 19

تصاویر

Alternately: (adv) taking turns, interchangeably We paddled alternately so neither of us would get too tired. Alternatively: (adv) as an option, as an alternative, instead Instead of going by train, we could have gone alternatively by car. Alternately:    متناوبا  Alternatively: در عوض…، به جای…    

ادامه مطلب »