خانه -> عکس و ویدیو (صفحه 72)

عکس و ویدیو

Test32

آموزش و آزمون

Well, not that often but there are things that completely ……. me. (a) mysterious (b) mystery (c) mysteriously (d) mystify پاسخ صحیح : گزینه d پاسخ صحیحه، چونکه باتوجه به اینکه me ضمیر فاعلیه، باید قبلش فعل بیاد و تنها گزینه موجود که نقش فعلی داشته باشه، گزینه d هستش و گزینه اول نقش صفت، گزینه دوم نقش اسم و …

ادامه نوشته »

Test31

آموزش و آزمون

How are you getting on ……. your new computer? (a) at (b) with (c) by (d) for عبارت “get on” از بین گزینه های موجود با حرف اضافه “with” ترکیب، و دارای معنی می باشد. عبارت “get on with” به معنی “ادامه دادن، از سر گرفتن” می باشد. بنابراین پاسخ صحیح گزینه b می باشد. معنی جمله: چجوری کارتو با کامپیوتر تازه …

ادامه نوشته »

Quote12

تصاویر

Good things come to those who believe. Better things come to those who are patient, and the best things come to those who don’t give up. اتفاقات خوب برای آنها که اعتقاد دارند رخ می دهد، اتفاقات بهتر برای آنها که صبورند و بهترین اتفاقات برای آنها که تسلیم نمی شوند.

ادامه نوشته »

Test30

آموزش و آزمون

You can see the ……. about the sale in the local paper. (a) announcement (b) warning (c) notice (d) advertisement پاسخ صحیح: پاسخ صحیح این سوال رو باید با توجه به معنی گزینه ها انتخاب کرد؛ گزینه a یعنی: اعلان، اعلام گزینه b یعنی: خبر ، اخطار گزینه c یعنی: دقت، توجه گزینه d یعنی: ، آکهی، تبلیغات بنابراین از میان گزینه های موجود، گزینه …

ادامه نوشته »

Quote11

تصاویر

Don’t anger your parents in order to please other people. Those other people didn’t spend their lives building yours. والدینتان را بخاطر خوشنودی دیگران ناراحت نکنید، زیرا دیگران زمانی برای ساختن زندگی شما سپری نکرده اند.

ادامه نوشته »

Test29

They don’t ……. checks in that restaurant. (a) accept (b) agree (c) allow (d) admit پاسخ صحیح: پاسخ صحیح این سوال رو باید با توجه به معنی گزینه ها انتخاب کرد؛ گزینه a یعنی: پذیرفتن ، پسندیدن ، قبول کردن گزینه b یعنی: موافقت کردن گزینه c یعنی: اجازه دادن گزینه d یعنی: موافقت کردن ، تصدیق کردن بنابراین از میان گزینه های …

ادامه نوشته »

Conversation07

پست ویدیویی

مکالمه زبان انگلیسی در مورد داشتن حیوان خانگی “Pet” زمان ویدیو: ۰۰:۰۳:۴۹ حجم: ۹٫۳۷ مگابایت درصورت بروز مشکل دانلود از لینک پائین، می توانید از اینجا نیز آنرا دانلود کنید. لینک دانلود

ادامه نوشته »