خانه -> عکس و ویدیو (پەڕە 66)

عکس و ویدیو

Test40

آموزش و آزمون

I don’t believe you. You can’t be…….. (a)right      (b)accurate       (c)precise       (d)definite پاسخ صحیح : از بین گزینه های موجود فقط گزینه a میتونه معنی اصطلاحی داشته بشه. you can’t be right یعنی حق با تو نیست یا به عبارت دیگر یعنی نمیشه حرفتو باور کرد. پس بنابراین گزینه a پاسخ صحیح این تسته. معنی جمله: من باورت ندارم. امکان نداره …

ادامه مطلب »

Test39

آموزش و آزمون

No, I have ……. idea. (a) any         (b) no         (c) not         (d) some any  در جملات منفی و پرسشی استفاده میشه not  به همراه فعل کمکی استفاده میشه و در این جمله فعل have فعل اصلی ـه نه کمکی و some در جملات پرسشی و مثبت با مفهوم مثبت استفاده میشه که این جمله ظاهر مثبت ولی مفهوم منفی داره …

ادامه مطلب »

Test38

آموزش و آزمون

My clients contact our office via email or phone and then we ……. an appointment. (a) make              (b) take              (c) give              (d) do پاسخ صحیح : از بین گزینه های موجود فقط گزینه a میتونه با appointment همراه بشه که یک اصطلاح معنی دار بسازه . اصطلاح make an appointment به معنی قرار ملاقات گذاشتنه. بنابراین پاسخ صحیح و جواب …

ادامه مطلب »