خانه -> عکس و ویدیو (صفحه 30)

عکس و ویدیو

English Learning Tips #61

English Learning Tips #61 نکته شصت و یکم یادگیری زبان: ……………………………… Instead, be aware of the differences in American and British English and use your words accordingly. For example: Elevator (US) / Lift (British). بجای نگرانی در مورد اهمیت انگلیسی بریتیش یا آمریکایی، به تفاوت ها و کاربرد های آنها توجه کنید. …………………………………………………… برای دیدن پست های مرتبط و سایر …

ادامه نوشته »

Joke 18

Happy

Joke #18 جک هیجدهم: ………………………………………. – My wife is a very careful driver. – How do you know that? – She always slows down when passing a red light! ……………………………………….. – همسر من خیلی راننده با احتیاطیه.  -از کجا فهمیدی ؟ – همیشه موقعی که میخواد ازچراغ قرمز رد بشه سرعتشو کم میکنه!

ادامه نوشته »

Idiom 122

پست آموزشی

اصطلاح ۱۲۲#: ………………………………………… دوستان عزیز زبان آموز اصطلاح این پست ما هم مربوط میشه به معادل جمله اصطلاحی “ بی گدار به آب زدن.“ که در زبان انگلیسی آن را به صورت زیر بیان می کنیم : Take heed. و معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین بیان شده: Take heed : Be careful; Pay attention. مثال: Please take your heed before making a …

ادامه نوشته »

English Learning Tips #60

  English Learning Tips #60 نکته شصتم یادگیری زبان: ……………………………… There are many types of English: British, American, and so on. None of these are wrong or not as important. English is English. انواع مختلف زبان انگلیسی وجود داره: امریکن، بریتیش، و … هیچکدام از آنها غلط، یا مهم نیستند. انگلیسی، انگلیسیه. …………………………………………………… برای دیدن پست های مرتبط و سایر …

ادامه نوشته »

Quote 120

تصاویر

Quote #120 نقل قول ۱۲۰: …………………………………… All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.  Walt Disney تمام  رویاهای ما به واقعیت تبدیل خواهند شد، اگر شهامت پیگیری آنها را داشته باشیم. والت دیسنی

ادامه نوشته »

Joke 17

Happy

Joke #17 جک هفدهم: …………………………… Girl before finding her Love: He should love me more & more every day. He should never let me sad. He should always understand me. He should be perfect.!!!   After finding her boyfriend:          So what if he is not loving me unconditional, I understand & love him anyway. If he …

ادامه نوشته »