خانه -> ضرب المثل (پەڕە 11)

ضرب المثل

ضرب المثل “دوست آن باشد که گیرد دست دوست” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #11 ضرب المثل یازدهم A friend who shares is a friend who cares A friend in need is a friend indeed دوست آن باشد که گیرد دست دوست  در پریشان حالی و درماندگی برای دیدن پست های مشابه و ضرب المثل های بیشتر، اینجا را کلیک کند. و برای خواندن اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

ادامه مطلب »

Proverb 6

تصاویر

too many cooks spoil the broth . آشپز که دو تا شد، آش یا شور میشه یا بی نمک. Every player had an idea for how the music should go. Too many cooks spoil the broth.    هر نوازنده ای درباره ادامه موسیقی ساز خودشو میزد. آشپز که دو تا شد، آش یا شور میشه یا بی نمک.

ادامه مطلب »

Proverb 5

تصاویر

ضرب المثل این پست ما معادل “هرچه کاری همان درو کنی” است که میشه: You reap what you sow توجه کنید که در اینجا reap به معنی درو کردن ، و sow به معنی کاشتن است. مثال: If you treat your friends like that, of course they drop you. You reap what you sow in this life. اگه با دوستات این …

ادامه مطلب »

ضرب المثل “دوصد گفته چون نیم ‌کردار نیست” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #3 ضرب المثل سوم: Actions speak louder than words. دوصد گفته چون نیم ‌کردار نیست به عمل کار بر آید، به سخندانی نیست!   ترجمه تحت الفظی و ظاهری: اقدامات بلندتر از کلمات صحبت می کنند. معادل فارسی اول: دوصد گفته چون نیم ‌کردار نیست معادل فارسی دوم: به عمل کار بر آید، به سخندانی نیست!   برای دیدن پست های مشابه …

ادامه مطلب »