خانه -> آموزش و آزمون (پەڕە 16)

آموزش و آزمون

Confusing Words

پست آموزشی

واژگان دردسرآفرین بیابان desert دسر dessert —— به جز except پذیرفتن accept —— مردن die رنگ کردن dye —— تاثیر گذاشتن affect اثر effect —— اجازه گرفته allowed با صدای بلند aloud —— محراب altar تغییر کردن، دادن alter —— برهنه bare تحمل کردن bear —— نامطبوع coarse دوره course —— کشمش currant کنونی current —— شورا council مشورت counsel …

ادامه مطلب »

English Radio channels

پست آموزشی

Satellite Radio channels in English language:  You can receive FTA (free to air) channels without paying a subscription. ۲۷ channel/s found. ۳ABN Radio General/unspecified Radio programmes in English. Satellite: Hot Bird 8 at 13E, 12.207GHz H 27.5. AFN Uninterruptable Voice Channel General/unspecified Radio programmes in English. Satellite: Hot Bird 6 at 13E, 11.096GHz H 28. BBC World Service English News …

ادامه مطلب »

Conversation 01

پست ویدیویی

مکالمه زبان انگلیسی درس اول آموزش مکالمه تلفنی جملات مهم بکار رفته در این مکالمه : Good morning. Is Albert there? صبح بخیر. آلبرت اونجاست؟ What are you doing? چکار میکنی؟ Hey, are you free today? هی امروز بیکاری؟ Would you like to do something together today? دوست داری امروز با هم یه کاری یو انجام بدیم؟ That sounds good. …

ادامه مطلب »

BRING

پست آموزشی

The phrasal verb “BRING” ۱٫ bring about ✅Meaning: cause ?Example: She hopes to bring about a change in his attitude. ۲٫ bring in ✅Meaning: yield, earn ?Example: His investments bring in a profit, and his wife brings in fifty thousand dollars a year. ۳٫ bring on ✅Meaning: cause ?Example: The assassination brought on the first world war. ✅Meaning: cause to …

ادامه مطلب »

Get

پست آموزشی

فعل Get به عنوان یکی از پر استفاده ترین افعال در انگلیسی: فعل get یکی از پرکاربردترین افعال در زبان انگلیسی است که به تنهایی و در ترکیب با افعال دیگه حالت های بسیار زیادی رو ایجاد میکنه. در این پست من تعدادی از حالت های مختلف این فعل توضیح دادم . گاهی اوقات این فعل به معنی “داشتن” یا …

ادامه مطلب »

Come Idioms

پست آموزشی

✳️Idioms using “COME” ۱٫ come about ?Meaning: happen ?Example: The event you were waiting for has come about. ۲٫ come across ?Meaning: find unexpectedly ?Example: Reading a book I came across a photo of my hometown. ?Meaning: provide services on demand ?Example: She pressured her manager, but he didn’t come across with her raise. ۳٫ come across as ?Meaning: give the …

ادامه مطلب »

a – an

read

موارد کاربرد حروف تعریف نامعین (a یا an): ۱- هنگامیکه برای اولین بار به کسی یا چیزی اشاره می‌کنیم از a یا an استفاده می‌کنیم. اما وقتی که به همان چیز دوباره اشاره می‌شود، باید از the استفاده کرد: I bought a new shirt yesterday. But my wife thinks the shirt doesn’t fit me. (دیروز یک پیراهن نو خریدم. ولی …

ادامه مطلب »