خانه -> آموزش و آزمون (پەڕە 10)

آموزش و آزمون

Test23

آموزش و آزمون

  I like to visit other countries but I find the ________ of travel is too high. (a) money (b) cost (c) expenses (d) currency پاسخ صحیح این سوال رو باید با توجه به معنی گزینه ها انتخاب کرد؛ گزینه a به معنی پول گزینه b به معنی هزینه گزینه c به معنی مخارج گزینه d به معنی ارز است. بنابراین پاسخ صحیح گزینه b …

ادامه مطلب »

Color Idioms

پست آموزشی

اصطلاحات رنگی: Paint the town red حسابی صفا کردم Once in blue moon وقت گل نی Blue-eyed boy عزیز دردونه Blue blooded نجیب زاده To catch sb red-handed مچ کسی را گرفتن حین جرم Red cent پول سیاه،پشیز Red day روز تعطیل Black gang غلام سیاه Black sheep فرزند نا خلف Blackamoor سیاه زنگی Green eyed حسود Green thumb سبز …

ادامه مطلب »

Home Appliances Vocabularies

پست آموزشی

لیست تعدادی از وسایل منزل:  Washing machine   ماشین لباسشویی Hoover=vacuum cleaner   جارو برقی Iron   اتو Fridge   یخچال Computer   کامپیوتر Sewing machine   چرخ خیاطی Microwave   مایکروویو Refrigerator   یخچال Television   تلویزیون Shaver   ماشین صورت تراش Hairdryer   سشوار Dishwasher   ماشین ظرفشویی Freezer   فریزر Stove   اجاق گاز Fan   پنکه بادبزن …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 04

پست آموزشی

چند اصطلاح و عبارت کاربردی:     Waste not, want not. نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد. There is no smoke without fire. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. This is only the beginning. تازه اولشه. Spare the rod and spoil the child. تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر. Knowledge is power. …

ادامه مطلب »

Useful idioms and expressions

پست آموزشی

چند عبارت و اصطلاح کاربردی:  Money doesn’t grow on trees. پول که علف خرس نیست.  It all depends. تا چه پیش آید. To the best of my ability. تا جایی که در توان من است. He is neck-deep in trouble. تا خرخره گرفتار مشکل است. For the best of my knowledge… تا آنجا که من میدانم…. He robs his belly …

ادامه مطلب »

English language facts

پست آموزشی

دانستنیهای جالب در مورد لغات انگلیسی: -اگر live را برعکس بنویسم، می شود evil. .-در کلمه listen به معنای گوش دادن همان حروفی به کار رفته که در silent به معنای سکوت بکار رفته است. تصادف قشنگی نیست؟.- لغت کاراته ‘karate” یعنی »دست خالی«.. -کلمه set بیشتر از هر کلمه دیگری در زبان انگلیسی دارای معنا و تعریف است.. -تا …

ادامه مطلب »