خانه -> UCL (پەڕە 5)

UCL

لغت ۱ و ۲ درس ۳۷ کتاب ۵۰۴

لغت ۱ درس ۳۷ کتاب ۵۰۴ Heir: / ɛː / noun Person who has a right to someone’s property after that one dies; person who inherits anything, one who inherits the property or position of another, inheritor, successor, beneficiary, next in line, legatee; descendant, scion   Though Mr. Sloane is the heir to a gold mine, he lives like a …

ادامه مطلب »

اصطلاح “آرام گرفتن” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #175 اصطلاح ۱۷۵: عجله نکن آرام بگیر Hold your horses در زبان فارسی برای عبارت  ” آرام گرفتن” معانی زیر را می توان برشمرد: عجله نکردن استراحت کردن استقرار ساکن شدن تسکین یافتن از جنبش بازایستادن مستریح گشتن آرامش یافتن قرار گرفتن اما در زبان انگلیسی این عبارت را به صورت یک اصطلاح بیان می کنند، و دو اصطلاح …

ادامه مطلب »

افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی ۲

افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی افعال عبارتی (Phrasal verbs) در زبان انگلیسی افعالی هستند که از ترکیب و اضافه شدن یک یا چند حرف اضافه به فعل  ساخته می شوند. نتیجه ترکیب این افعال با حروف اضافه یک عبارت فعلی با معنایی کاملا متفاوت می باشد. برای مثال فعل عبارتی “take off” که به معنای “پرواز کردن هواپیما” …

ادامه مطلب »

لغت ۱۱ و ۱۲ درس ۳۶ کتاب ۵۰۴

لغت ۱۱ درس ۳۶ کتاب ۵۰۴ Illegal: / ɪˈliːɡ(ə)l / adjective & noun Not lawful; against the law, against the law, unlawful, not allowed by law, illicit, illegitimate, criminal, felonious; unlicensed, unauthorized, unsanctioned; outlawed, banned, forbidden, prohibited, proscribed; contraband, black-market, bootleg;   It is illegal to reveal* the names of juvenile* delinquents.* Bigamy* is illegal in the United States. Mr.Worthington’s …

ادامه مطلب »

ضرب المثل “از آب گل آلود ماهی گرفتن” در زبان انگلیسی

تصاویر

Proverb #64 ضرب المثل شست و چهارم: از آب گل آلود ماهی گرفتن Fishing in troubled waters ضرب المثل “از آب گل آلود ماهی گرفتن” در زبان فارسی به معنی “سوء استفاده کردن از یک موقعیت حساس و بد” است و بیشتر برای افراد سودجو و منفعت‌طلب استفاده می شود. به عبارت دیگر این ضرب المثل برای افرادی استفاده می …

ادامه مطلب »

اصطلاح “چوپان دروغگو” در زبان انگلیسی

پست آموزشی

Idiom #174 اصطلاح ۱۷۴: چوپان دروغگو To cry wolf “چوپان دروغگو” در زبان و ادبیات فارسی یکی از رایجترین اصطلاحات کاربردی است که همه مردم حتی کودکان نیز نه تنها با مفهوم آن آشنا هستند بلکه به صورت خیلی کاربردی نیز آن را استفاده می کنند. داستان مربوط به آن را که از کتاب های درسی دوران دبستان همه به …

ادامه مطلب »

لغت ۹ و ۱۰ درس ۳۶ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۳۶ کتاب ۵۰۴ Harmony: / ˈhɑːməni/ Noun Situation of getting on well together or going well together; sweet or musical sound, unity, agreement, accord; pleasing balance, symmetry; pleasing combination of tones, polyphony; tunefulness, melodiousness, mellifluousness, balance, symmetry, congruity, consonance, coordination, compatibility, accord, agreement, peace, peacefulness, amity, amicability, friendship, fellowship, cooperation, understanding, consensus, unity, sympathy, rapport, like-mindedness; unison, …

ادامه مطلب »

مکالمه ویدیویی زبان انگلیسی (٢)

پست ویدیویی

قسمت دوم مکالمه ویدیویی در قسمت اول از مکالمه ویدیویی از سری Life time، دیدیم که چگونه جولیا کار جدید خود را در Apex TV شروع کرد، در این قسمت ادامه آن را با هم میبینیم و متن مکالمه آن به همراه ترجمه فارسی در پائین تقدیم شما می گردد. لطفا اول فیلم را از دقیقه ۷:۵۳ تا دقیقه ۱۴:۰۰ …

ادامه مطلب »

اشتباهات رایج ٢٠ Common Mistakes

در زبان انگلیسی زمانی که بخواهیم “خوب بودن ” در چیزی یا کاری را بیان کنیم به همراه لغت “Good” از حرف اضافه “at” استفاده می کنیم و نه از حرف اضافه “in”، بنابراین: خوب بودن در … :  Good in ✓   Good at مثال: My sister’s good in math. ✓ My sister’s good at math. خواهر من در …

ادامه مطلب »

لغت ٧ و ٨ درس ۳۶ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۳۶ کتاب ۵۰۴ Redeem: / rɪˈdiːm / verb Buy back; pay off; carry out; set free; make up for, settle a debt through payment; regain through payment; convert an item into its cash value; deliver from sin or evil; fulfill; make amends The property on which money has been lent is redeemed when the loan is paid …

ادامه مطلب »