خانه -> UCL (پەڕە 20)

UCL

لغت ۹ و ۱۰ درس ۲۸ کتاب ۵۰۴

لغت ۹ درس ۲۸ کتاب ۵۰۴ Culprit / ˈkʌlprɪt / Noun Offender; person guilty of a fault or crime, one accused, guilty party Who is the culprit who has eaten all the strawberries? The police caught the culprit with the stolen articles in his car. In the Sherlock Holmes story, the culprit turned out to be a snake.   (اسم) …

ادامه مطلب »

اشتباهات رایج ۸ Common Mistakes

The books I bought this year are costlier than last year. ✓ The books I bought this year are costlier than those I bought last year. نکته: نمی توان “books” را با “last year” مقایسه کرد، بلکه باید “books” را با “books” مقایسه کرد.   You can speak free. ✓ You can speak freely. معنی نقش Free رایگان صفت Freely …

ادامه مطلب »

اصطلاح “تا چه پیش آید” در زبان انگلیسی – It all depends

پست آموزشی

Idiom # ۱۴۸ اصطلاح ۱۴۸: It all depends.  تا چه پیش آید. در زبان فارسی برای بیان عدم قطعیت در مورد چیزی از عبارت اصطلاحی “تا چه پیش آید” استفاده می شود. این عبارت اصطلاحی معمولا در پاسخ به سوالی که ممکن است جواب آن “بله” یا “خیر” باشد استفاده می شود و طرف در جواب این سوال می خواهد گزینه …

ادامه مطلب »

لغت ۷ و ۸ درس ۲۸ کتاب ۵۰۴

لغت ۷ درس ۲۸ کتاب ۵۰۴ Disaster / dɪˈzɑːstə / Noun An event that causes much suffering or loss; a great misfortune The hurricane’s violent* winds brought disaster to the coastal town. The San Francisco earthquake and the Chicago fire are two of the greatest disasters in American history. The coach considered* the captain’s injury a disaster for the team. …

ادامه مطلب »

آهنگ This is what you came for از Calvin Harris و Rihanna

پست ویدیویی

در ادامه پست های مربوط به آهنگ های مشهور انگلیسی، در این پست قصد داریم آهنگ this is what you came for از Calvin Harris و Rihanna را خدمت شما ارائه کنیم. امید است که مورد پسند شما قرار بگیرد و بتواند به عنوان یک پست کمک آموزشی برای شما مفید باشد. رابین ریحانا فنتی باربادین (Robyn Rihanna Fenty is a Barbadian) که به …

ادامه مطلب »

سخنان فرانتس کافکا (Franz Kafka) با ترجمه فارسی

تصاویر

Franz Kafka Novelist Franz Kafka was a Prague German-language novelist and short story writer, widely regarded as one of the major figures of 20th-century literature. Born: July 3, 1883, Prague, Czech Republic Died: June 3, 1924, Kierling, Klosterneuburg, Austria Famous Short Stories: The Metamorphosis, The Judgment, Before the Law, … Movies: The Trial, The Castle, Metamorphosis, Class Relations, … Source: Wikipedia فرانتس …

ادامه مطلب »

لغت ۵ و ۶ درس ۲۸ کتاب ۵۰۴

لغت ۵ درس ۲۸ کتاب ۵۰۴ Disclose / dɪsˈkləʊz / Verb Uncover; make known, reveal, expose to view The lifting of the curtain disclosed a beautiful winter scene. This letter discloses the source* of his fortune. Samson, reclining* in the arms of Delilah, disclosed that the secret of his strength was in his long hair.   (فعل) فاش کردن، آشکار …

ادامه مطلب »

اصطلاح “بالا دست ندارد” در زبان انگلیسی – Second to none

پست آموزشی

Idiom # 147 اصطلاح ۱۴۷: بالادست ندارد Second to none اصطلاح امروز ما در مورد بهتر بودین چیزی یا کسی است. این مفهوم را در زبان فارسی به صورت “بهترین … ” یا “بالادست نداره” استفاده می کنیم. اصطلاح “بالا دست نداره” در زبان فارسی به این معنی است که شخص یا شی مورد نظر دارای بهترین کیفیت و حداکثر …

ادامه مطلب »

راهنمای نگارش یک نامه حرفه ای

راهنمای نگارش یک نامه حرفه ای امروزه با پیشرفت ارتباطات از طریق اینترنت، استفاده از ایمیل ها نسبت به نامه های قدیمی بسیار رایج تر و کاربردی تر شده است . اما باید دقت کنید که ایمیل ها به نسبت نامه ها غیررسمی تر نباشند، بخصوص در دنیای کسب و کار نمی توانیداجازه دهید زبان مورد استفاده شما غیررسمی شود. …

ادامه مطلب »

لغت ۳ و ۴ درس ۲۸ کتاب ۵۰۴

لغت ۳ درس ۲۸ کتاب ۵۰۴ Undernourished / ʌndəˈnʌrɪʃt / Adjective Not sufficiently fed, having insufficient food or nutrients for good health and condition. The undernourished child was so feeble* he could hardly walk. There is evidence* that even wealthy people are undernourished because they do not eat sufficient quantities* of healthful foods. An infant who drinks enough milk will …

ادامه مطلب »