خانه -> Ahmad Osmani (پەڕە 147)

Ahmad Osmani

احمد عثمانی هستم، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. بیشتر از 10 سال سابقه کاری دارم. از همان آغاز راه اندازی سایت، مسئولیت مدیریت و نویسندگی سایت و نیز شبکه های اجتماعی اونو به عهده داشتم. از همان آغاز دوران تحصیل عاشق زبان بودم و پس از تجربه چندین ساله آموزش زبان در آموزشگاه های تهران، بشدت به آموزش آنلاین علاقمند شدم و الان حدود 4 ساله که در این حوزه فعالیت می کنم.

Indefinite Pronouns

پست آموزشی

فرق بین nobody,anybody,somebody,everybody,no one,,every one,anyone و ..  ضمایر مبهم یا نامعین – Indefinite Pronouns some، something، someone، somebody در جملات مثبت به کار می روند. مثال: I want something which is different. من چیزی می خواهم که متفاوت باشد. I need someone somebody to help me with my exams کسی رو می خوام که در امتحاناتم بهم کمک کنه Some …

ادامه مطلب »

Test35

To start with, can you ……. what session 2 was all about? (a) retain (b) remain (c) remind (d) remember برای انتخاب گزینه صحیح باید معنی گزینه های موجود را بررسی کنیم گزینه a یعنی نگهداشتن گزینه b یعنی باقیماندن گزینه c یعنی یادآورى کردن گزینه d یعنی بخاطراوردن دقت کنید که گزینه c و d از لحاظ معنی به …

ادامه مطلب »

Family Members

از کلمات زیر میتوانید برای بیان نسبت خانوادگی و فامیلی خود با شخص دیگری استفاده کنید: Grandparents به پدربزرگ و مادربزرگ با هم, گفته میشود. معادل فارسی ندارد. Children always enjoy visiting their grandparents. بچه ها همیشه از رفتن پیش پدربزرگ و مادر بزرگ هایشان لذت میبرند. Grandfather پدربزرگ پدری یا مادری Grandmother مادربزرگ پدری یا مادری Great grandfather پدربزرگ …

ادامه مطلب »

Idioms10

چند اصطلاح کاربردی: freeze! —– بیحرکت، دستها بالا the party is over —– دیگه بازی تموم شد I’ll eat my hat —– اسمم رو عوض میکنم talk of the devil —– عجب حلال زاده ای as they say: All is well that ends well. —–  موفقیت ارزش تلاش را دارد knock on the wood—– بزنم به تخته dog-eat-dog —–  خر …

ادامه مطلب »

Test34

آموزش و آزمون

Welcome back ……. in this session — we’re going to take a look at some of the vocabulary we used last session. (a) somebody (b) everybody (c) anybody (d) nobody گزینه صحیح و پاسخ این سوال گزینه b می باشد معنی جمله: همگی به جلسه امروز خوش آمدید، ما میخوایم نگاهی به لغات مورد استفاده در جلسه قبل بندازیم. برای …

ادامه مطلب »

Body Phrases

پست آموزشی

What your body does Verbs connected with the mouth and breathing: Breathe نفس کشیدن Example. A nurse gave the old man artificial respiration and he started breathing again. Yawn خمیازه کشیدن Example. If a person yawns, everyone else seems to start too. Cough سرفه کردن Example. It was so smoky in the room that he couldn’t stop coughing. Sneeze عطسه …

ادامه مطلب »

Lost inside your love by Enrique

پست صوتی

I could never miss your love هیچوقت نتونستم از عشقت چشمپوشی کنم As warm as a Miami day عشقی که مثل روزهای داغ میامی میمونه I could never get enough هیچ وقت ازش سیر نشدم Wetter than an ocean wave عشقی که خیس تر از موج های اقیانوسه Now, one is the key, two is the door حالا، یک کلیده …

ادامه مطلب »