خانه -> ۱۳۹۴ -> بهمن -> ۱۱

آرشیو روزانه: بهمن ۱۱, ۱۳۹۴

Document -504-9-4

لغت چهارم از درس ۹ کتاب ۵۰۴ ………………………………. Document / ‘dɒkjʊmənt / Something handwritten or printed that gives information or proof of some fact   Newly discovered documents showed that the prisoner was obviously* innocent. The documents of ancient Rome have survived* many centuries.* We were reluctant* to destroy important documents.   مدرک چیز دستنویس یا تایپ شده که درباره …

ادامه مطلب »

Useful Idioms 14

۵ اصطلاح کاربردی انگلیسی در مورد آشنایی …………………………………. ۱- پارسال دوست، امسال آشنا. .Long time no see ۲- این اسم برام آشناست. .This name rings a bell ۳- از آشناهای دور من است. .He is my distant acquaintance ۴- من در یک مهمانی با او آشنا شدم. .I made his acquaintance at a party ۵- در حد سلام علیک با …

ادامه مطلب »

Quote 96

تصاویر

If you can’t be a pencil to write someone’s happiness, then try to be a nice eraser to remove their sadness. اگر نمی توانید مدادی برای نوشتن شادی کسی باشید، سعی کنید پاک کنی برای پاک کردن و حذف ناراحتی های او باشید.

ادامه مطلب »

Efficient or Effective

پست ویدیویی

  Efficient or Effective تفاوت معنایی بین این دو عبارت از لحاط معنی دیکشنری: Efficiency: doing things right Effectiveness: doing the right things . توجه کنید effective بیشتر به نتایح کار توجه دارد، در حالیکه efficient به انجام کارها بدون اتلاف زمان، پول، و انرژی توجه دارد. توضیحات و مثال های جالب را در این ویدیو ببینید ………………………………. زمان ویدیو: ۰۰:۰۷:۰۷ حجم …

ادامه مطلب »