خانه -> ۱۳۹۴ -> بهمن -> ۰۷

آرشیو روزانه: بهمن ۷, ۱۳۹۴

Vicinity -504-9-1

لغت اول از درس ۹ کتاب ۵۰۴ …………………………… Vicinity / vɪ’sɪnətɪ / Region near a place; neighborhood Living in the vicinity of New York, Jeremy was near many museums. The torrent* of rain fell only in our vicinity. We approached* the Baltimore vicinity by car.   منطقه نزدیک یک مکان، همسایگی   چون جرمی در حوالی نیویورک زندگی می کرد، …

ادامه مطلب »

Opposites

چند کلمه متضاد در انگلیسی …………………………………………… ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ incapable ﻗﺎﺩﺭ able ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ordinary ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺩﯼ abnormal ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻥ support ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺮﺩﻥ abolish ﺩﻗﯿﻘﺎً، ﺻﺮﯾﺤﺎً precisely ﺣﺪﻭﺩ about ﺯﯾﺮ below ﺑﺎﻻﯼ above ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ courteous ﺑﯽ ﻧﺰﺍﮐﺖ abrupt ﺣﺎﺿﺮ present ﻏﺎﯾﺐ absent ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ scarcity ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ abundance ﻣﺠﺎﺯﺍً virtually ﻭﺍﻗﻌﺎً، ﺩﻗﯿﻘﺎً actually ﮐﻢ inadequate ﮐﺎﻓﯽ adequate ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮﺩﻥ despise ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩﻥ adore ﭘﻨﻬﺎﻥ …

ادامه مطلب »

Quote 95

تصاویر

FEAR may have two different meanings:  Forget Everything And Run or Face Everything And Rise The choice is yours.  ……………………………………… ترس میتواند دو معنی متفاوت از هم داشته باشد:  همه چیز را فراموش کن و فرار کن.  یا با همه چیز روبرو شو و خودتو بالا بکش (پیشرفت کن).  انتخابش با شماست. 

ادامه مطلب »

English Learning Tips #18

نکته هیجدهم یادگیری زبان: ……………………………… #۱۸ Review! Review! Review! Make sure you take the time to review things you have studied before. مرور کنید، مرور کنید، مرور کنید! مطمئن باشید که زمانی را برای مرور مطالب فراگرفته شده اختصاص بدید.

ادامه مطلب »