بایگانی روزانه: 01/23/2016

job, work, career, employment

فرق و کاربرد بین job, work, career, employment در زبان انگلیسی …………………………….. Job: شغل؛ اون شغلی که شما دارید یا ندارید مثال: I’m looking for a new job. .من دنبال یک شغل جدید میگردم I’ve applied for several jobs without success. .من برای چند تا شغل اقدام کردم، اما موفق به گرفتنشون نشدم Mori got a holiday job at a factory …

ادامه نوشته »

Bulky -504-8-10

لغت دهم از درس ۸ کتاب ۵۰۴ ………………………. Bulky / ‘bʌlkɪ / Taking up much space; large Charley and Morty removed the bulky package from the car. The massive* desk was quite bulky and impossible to carry. His client* wanted an item that wasn’t so bulky, Olsen told us.   فضای زیادی می گیرد، بزرگ، حجیم   “چارلی” و “مرتی” …

ادامه نوشته »

English Learning Tips #16

نکته شانردهم یادگیری زبان: ……………………………… #۱۶ Figure out how you learn. It can be by memorizing, reading, speaking, summarizing or other methods. Find out how you study best. It can be in a quiet place by yourself or with a group. نحوه یادگیری خود را با یادآوری و مرور مطالب، خواندن، مکالمه، جمع بندی، و یا سایر روش های دیگر بسنجید. …

ادامه نوشته »

Idiom 85

پست آموزشی

 دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل اصطلاح کاربردی  “ آدم سنگدل”  که این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه: Hard-Headed البته این اصطلاح به معنی “منطقی ” می باشد. و معنی آن در دیکشنری چنین آمده است: tough and realistic  مثال: Dan was so hard-headed in choosing his major. “دن” در انتخاب رشته ش، خیلی آدم منظقی …

ادامه نوشته »