بایگانی روزانه: 01/17/2016

Useful Idioms 10

  ۵ اصطلاح کاربردی: ……………………………………………  Go along with you! برو پی کارت! …………………………………………… Good show! بارک الله! …………………………………………… Go to the devil! برو به جهنم!  …………………………………………… It looks to me…. بنظر من…. …………………………………………… It is up to you. بسته به میل خودت است./هرطور میلتان است.  …………………………………………… امیدواریم مطالب ما براتون مفید باشه لطفا با معرفی ما به دوستان خود ما …

ادامه نوشته »

Valid -504-8-5

لغت پنجم از درس ۸ کتاب ۵۰۴ Valid / ‘vælɪd / Supported by facts or authority; sound; true   The witness neglected* to give valid answers to the judge’s questions. Rita had valid reasons for denouncing* her father’s way of life. When Dave presented valid working papers, the foreman consented* to hiring him immediately.   معتبر، درست   شاهد از …

ادامه نوشته »