بایگانی روزانه: 01/12/2016

Exaggerate-504-8-1

لغت اول از درس ۸ کتاب ۵۰۴ …………………… Exaggerate / ɪg’zædʒəreɪt / Make something greater than it is; overstate He wasn’t trying to deceive* you when he said that his was the best car in the world; he was just exaggerating. The bookkeeper exaggerated her importance to the company. When he said that O’Neal was eight feet tall, he was …

ادامه نوشته »

Governmental Organizations

دوستان عزیز، در اینجا لیستی از سازمان ها، و ارگان های دولتی تقدیم می گردد. Political Government Organizations …………………………………. Parliament مجلس ۱٫ Parliament Library کتابخانه مجلس ۲٫ Assembly of Experts مجلس خبرگان ۳٫ Court of Audit دیوان محاسبات ۴٫ House Agency خبرگزاری مجلس ………………………………….  President : رئیس جمهور ۱٫ Vice President معاون رئیس جمهور ۲٫ Department of Environment سازمان محیط …

ادامه نوشته »

Proverb 5

تصاویر

ضرب المثل این پست ما معادل “هرچه کاری همان درو کنی” است که میشه: You reap what you sow توجه کنید که در اینجا reap به معنی درو کردن ، و sow به معنی کاشتن است. مثال: If you treat your friends like that, of course they drop you. You reap what you sow in this life. اگه با دوستات این …

ادامه نوشته »