بایگانی روزانه: 01/09/2016

Molest -504-7-10

لغت دهم از درس ۷ کتاب ۵۰۴ ……………………….. Molest / mə’lest / interfere with and trouble; disturb My neighbor was molested when walking home from the subway. The gang did a thorough* job of molesting the people in the park. Lifeguards warned the man not to molest any of the swimmers.   مزاحم شدن و اذیت کردن، آزار دادن   …

ادامه نوشته »

Idiom 78

پست آموزشی

 دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما معادل عبارت “چاق شدن” و یا “وزن اضافه کردن” است که میشه: Put on weight معنی این اصطلاح در دیکشنری چنین آمده است: Put on weight gain weight, get fatter You’ve put on a lot of weight, you have to go on a diet. خیلی وزن اضافه کردی. باید رژیم بگیری. …………………………………………… امیدواریم …

ادامه نوشته »