Home -> 2016 -> January -> 07

Daily Archives: 01/07/2016

Holiday V Vacation

تفاوت vacation و holiday با بررسی معنی و معادل فارسی ………………………………. vacation و holiday کلماتی با معانی مشابه هستند. هر دو به روزها یا زمانی اشاره دارند که شما به مدرسه و دانشگاه و یا به محل کار نمی روید. با اینحال، تفاوت هایی بین آنها وجود دارد که در ادامه به بررسی دقیق آن میپردازیم. Holiday به تعطیلات برای …

Read More »

Quote 90

تصاویر

“We can not solve our problems with the same thinking we used when we created them.” Albert Einstein ما نمی توانیم مشکلاتو فقط با همان روش تفکر قبلیمون که اونا رو بوجود آوردیم حل کنیم. آلبرت انیشتین

Read More »

English Learning Tips #4

نکته چهارم برای یادگیری زبان: #۴ Tell your family and friends about your study plan. Get them to push you to study and also don’t let them interrupt you. در مورد برنامه مطالعه ای که آماده کردید با دوستان و افراد خانواده صحبت کنید تا شما را وادار به مطالعه کنند و نگذارید آنها مزاحم شما شوند.

Read More »

Idiom 77

پست آموزشی

میدونید به “آدم وراج ” چی میگن؟ میگن Talkative در زبان انگلیسی  ی اصطلاح جالب هم داریم  و اون “Windbag” است که به همین معنی استفاده میشه. به این اصطلاح با معنی و مثالش دقت کنید: :Windbag a person who talks a lot but says little of any value. مثال: John’s boss is a windbag person, nobody likes her. رئیس “جان” یک …

Read More »