بایگانی روزانه: 01/04/2016

Useful Idioms 6

۵ اصطلاح کاربردی: …………………………………………… he can’t tell the difference between good and bad دوغ و دوشاب براش یکیه ……………………………………………  to have a finger in every pie نخود هر آش …………………………………………… a witty joke شوخی بامزه ……………………………………………  let me go بگذار بروم ……………………………………………  what has been eating you چی عذابت میده …………………………………………… دوستان خود را به مهمانی آموزشی ما دعوت کنید …

ادامه نوشته »

About to – Bound to

پست ویدیویی

به تفاوت دو عبارات About to و Bound to در این ویدیو توجه کنید ………………………………….. About to : برای مواردی که در آینده نزدیک احتمالا اتفاق می افتد، بکار می رود Bound to: برای واقعیت ها و مواردی که مطمئنا اتفاق افتاده است (نشانه هایی از حتمی بودن اتفاق افتاده وجود دارد) بکار می رود. به توضیحات و مثال های …

ادامه نوشته »

Idiom 75

پست آموزشی

آیا میدونید که در زبان انگلیسی به “آدم کوته فکر  ” چی میگن؟ …………………… معادل این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه: Narrow-minded معنی این اصطلاح در دیکشنری: having a limited perspective مثال: He was narrow-minded about religion. او در مورد مذهب آدم کوته فکری بود. …………………………………………… دوستان خود را به مهمانی آموزشی ما دعوت کنید UCLnet.com

ادامه نوشته »

English Learning Tips #2

#۲ Surround yourself in English. Put yourself in an all English speaking environment where you can learn passively. The best way to learn is through speaking. خودتان را در یک محیط انگلیسی، که همه به زبان انگلیسی صحبت می کنند، قرار دهید تا یادگیری شما بصورت غیر ارادی صورت بگیرد. بهترین راه یادگیری زبان از طریق مکالمه است.

ادامه نوشته »