بایگانی روزانه: 12/23/2015

Excuse & ways to answer

To excuse & the way to answer: عذر خواهی و نحوه جواب دادن به آن: در این پست ۹ روش پاسخگویی به عذرخواهی را برای شما عزیزان آماده کردیم: ۱)I’m terribly sorry. ۲)I’m awfully sorry. واقعا متاسفم. ———————————————————— ۳)I try to make it up. سعی می کنم جبران کنم. ———————————————————— ۴)No offense (no offense mean) منظور بدی نداشتم. ———————————————————— ۵)None …

ادامه نوشته »

Thorough -504-6-9

لغت نهم از درس ۶ کتاب ۵۰۴ ………………….. Thorough / ‘θɜrəʊ /’θʌrə / being all that is needed; complete The police made a thorough search of the house after the crime had been reported. My science teacher praised Sandy for doing a thorough job of cleaning up the lab. Mom decided to spend the day in giving the basement athorough …

ادامه نوشته »

Idiom 65

پست آموزشی

دوستان عزیز زبان آموز اصطلاح این پست ما مربوط میشه به معادل جمله “دست و بالم بسته است.” که میشه: My hands are tied. معنی این اصطلاح در دیکشنری : sb’s hands are tied دست و بال کسی بسته بودن If your hands are tied, you are not free to behave in the way that you would like مثال: I’d like …

ادامه نوشته »