خانه -> ۱۳۹۴ -> آذر -> ۲۹

بایگانی روزانه: آذر ۲۹, ۱۳۹۴

G3- Nouns3

اسامی‌ جمع بی‌قاعده همانظور که در پست قبلی مربوط به اسم گفته شد، بیشتر اسامی با اضافه کردن s یا es به آخرشان به صورت جمع می آیند. اما برخی دیگر از اسامی هستند که این قاعده در مورد آنها صدق نمی کند و این اسامی شامل موارد زیر هستند: بعضی‌ از اسم ها با تغییر حروف صدادار آنها، به …

ادامه نوشته »

Undoubtedly-504-6-7

لغت هفتم از درس ۶ کتاب ۵۰۴ Undoubtedly / ʌn’daʊtɪdlɪ / certainly; beyond doubt …………………………………… Ray’s team undoubtedly had the best debators* in our county. The pilgrims undoubtedly assembled* to travel to Rome together. If she didn’t want to get into an argument, Valerie would have followed the majority* undoubtedly. قطعا، بدون شک بدون شک گروه “ری” بهترین مناظره کنندگان …

ادامه نوشته »

Idiom 62

پست آموزشی

همراهان عزیز زبان آموز، اصطلاح این پست ما معادل جمله “پای کاری که کردم وایمیستم!” است که میشه: I stand by what I did! معنی این اصطلاح در دیکشنری: :Stand by someone/something To remain loyal to, defend sth/sb مثال: The government must stand by its pledges. دولت باید پای وعده هاش بایسته. ………………………………… آیا می دونید که ما چقد به …

ادامه نوشته »