بایگانی روزانه: 12/15/2015

Defect -504-6-3

لغت سوم از درس ۶ کتاب ۵۰۴ Defect / ‘diːfekt / fault; that which is wrong My Chevrolet was sent back to the factory because of a steering defect. His theory* of the formation of our world was tilled with defects. The villain* was caught because his plan had many defects.   عیب، نقص شورلت من به خاطر نقص فرمان، …

ادامه نوشته »

Conversation 20

پست ویدیویی

مکالمه زبان انگلیسی در مورد  رزرو کردن میز رستوران Unit ۲۰ Making a Reservation ……………………………………… به کلمات، عبارات، و جملات بکار رفته در این مکالمه و نیز ترجمه آنها دقت کنید: ……………………………………… Making a reservation. رزرو کردن Hello, I’d like to make a reservation please. سلام، میخواستم اگه بشه رزرو منم. How many people in your party? مهمونی شما برا …

ادامه نوشته »

Quote 81

تصاویر

“It’s not what you do for your children, but what you have taught them to do for themselves, that will make them successful human beings.” Ann Landers آنچه که شما به فرزندان خود آموخته اید آنها را به انسان هایی موفق تبدیل خواهد کرد، نه آنچه که برای آنها انجام داده اید.

ادامه نوشته »