خانه -> ۱۳۹۴ -> آذر -> ۲۲

بایگانی روزانه: آذر ۲۲, ۱۳۹۴

Quote 80

تصاویر

“Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs.” Farrah Gray رویاهایتان را خودتان به واقعیت تبدیل کنید، در غیر اینصورت کس دیگری آن را با استفاده از شما به نام خود ثبت خواهد کرد.

ادامه نوشته »

Idiom 56

پست آموزشی

دقت کردید بعضیا چقد محافظه کارن؟! برا این مورد ی اصطلاح جالب داریم مثلا تو فارسی میگیم “محض احتیاط” همین اصطلاحو تو زبان انگلیسی به این صورت میگیم: Just in case  :توضیحات دیکشنری Just in case in order to be prepared for something that may happen. مثال: We need to fasten seat belt, just in case to be safe. ما محض احتیاط باید کمربند ایمنی را …

ادامه نوشته »

Approach-504-6-1

لغت اول از درس ۶ کتاب ۵۰۴ Approach / ə’prəʊtʃ / Come near or nearer to نردیک شدن به   The lawyer in the Simpson trial were often asked to approach the bench. بارها از وکلای محاکمه “سیمپسون” خواسته شد که به جایگاه نزدیک شوند.   Her beau kissed Sylvia when he approached her. معشوقه ی”سیلویا” وقتی به او نزدیک …

ادامه نوشته »