خانه -> ۱۳۹۴ -> آذر -> ۲۰

بایگانی روزانه: آذر ۲۰, ۱۳۹۴

Reform-504-5-12

لغت دوازدهم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Reform / rɪ’fɔrm /-‘fɔːm / Make better; improve by removing faults بهتر کردن، با رفع اشکالات بهبود بخشیدن   After the prison riot, the council decided to reform the correctional system. بعد از شورش در زندان، شورا تصمیم گرفت نظام تادیب را اصلاح کند.   Brad reformed when he saw that breaking the …

ادامه نوشته »