خانه -> ۱۳۹۴ -> آذر -> ۱۹

آرشیو روزانه: آذر ۱۹, ۱۳۹۴

Idiom 54

پست آموزشی

دوستان زبان آموز من، اصطلاح کاربردی که میخوام تو این پست بهتون بگم معادل عبارت “کامـلا نـابیـنا ” است. as blind as a bat معنی دیکشنریشم میشه: Completely unable to see مثال: I’m as blind as a bat without my glasses. من بدون عینکم کاملا کور هستم. دقت کنید که در این اصطلاح، “bat” به معنی خفاش است که نماد نابینایی …

ادامه مطلب »

Probe-504-5-11

لغت یازدهم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Probe / prəʊb / Search into; examine thoroughly; investigate کاوش کردن، کاملا بررسی کردن، تحقیق کردن   The lawyer probed the man’s mind to see if he was innocent. وکیل ذهن مرد را کاوش کرد تا بفهمد آیا او بی گناه است.   After probing the scientist’s theory, we proved it was correct. …

ادامه مطلب »