خانه -> ۱۳۹۴ -> آذر -> ۱۶

بایگانی روزانه: آذر ۱۶, ۱۳۹۴

Conversation 18-2

پست ویدیویی

  مکالمه زبان انگلیسی (درس ۱۸ – قسمت ۲) Postponing آموزش مکالمه زبان انگلیسی در مورد به تعویق انداختن ……………………………………… به کلمات، عبارات، و جملات بکار رفته در این مکالمه و نیز ترجمه آنها دقت کنید: ……………………………………… I cannot go to dinner tomorrow. من فردا نمیتونم برم شام. I forgot, I have a dentist appointment. من فراموش کردم، من قرار دندانپزشک …

ادامه نوشته »

Idiom 51

پست آموزشی

شنیدید میگن “الفرار !!!” حالا اینو در زبان انگلیسی به صورت زیر میگن: Cut and run!!! Leave quickly, to get out of a situation when it becomes too difficult or unpleasant When she got pregnant, he cut and run. موقعی که باردار شد، فرار کرد. …………………………………………………………………… ❤️ با معرفی ما به دوستاتون، ما رو حمایت کنید ❤️

ادامه نوشته »