خانه -> ۱۳۹۴ -> آذر -> ۱۵

بایگانی روزانه: آذر ۱۵, ۱۳۹۴

Conversation 18-1

پست ویدیویی

مکالمه زبان انگلیسی (درس ۱۸ – قسمت ۱) ……………………………………… ۱۸٫۱٫ Asking information on the phone. پرسیدن اطلاعات پشت تلفن ……………………………………… به کلمات، عبارات، و جملات بکار رفته در این مکالمه و نیز ترجمه آنها دقت کنید:   This is Alex. من الکسم (اونی که الان داره باهات حرف میزنه الکسه) Do you remember me? منو به خاطر میاری؟ I’m sorry. I do not …

ادامه نوشته »

Idiom 50

پست آموزشی

دیدین بعضی مامانا چقد بچه ها شونو لوس و بعضی وقتا پر رو میکنن، این اصطلاحو در زبان انگلیسی به این صورت میگیم: My mother hold my brother dear مادرم برادرم را لوس میکنه (لیلی به لالاش میذاره) Hold sb / sth dear to feel that someone or something is very important to you. مثلا She was a threat to …

ادامه نوشته »

G1- Nouns1

اسمها اسم‌ها گسترده‌ترین اقسام کلمات را تشکیل می‌دهند. بطور کلی‌ در زبان انگلیسی‌ می‌توان اسامی‌ را در دو دسته طبقه‌بندی‌ کرد: اسامی‌ قابل شمارش و اسامی‌ غیر قابل شمارش: اسامی‌ قابل شمارش آن دسته از اسامی‌ هستند که می‌توانند شمرده شوند. این بدین معنی‌ است که می‌تواند بیش از یکی‌ از آنها وجود داشته باشد. اسامی‌ غیر قابل شمارش اسامی‌ هستند که قابل شمردن نیستند …

ادامه نوشته »