بایگانی روزانه: 12/04/2015

Conversation 17-2

پست ویدیویی

مکالمه زبان انگلیسی (درس ۱۷ – قسمت ۲) My house was robbed! مکالمه زبان انگلیسی در مورد سرقت از منزل ……………………………………… به کلمات، عبارات، و جملات بکار رفته در این مکالمه و نیز ترجمه آنها دقت کنید:     ۱۷٫۲٫ My house was robbed! مکالمه زبان انگلیسی در مورد سرقت از منزل ……………………………………… Did you have a good weekend? آیا آخر هفته …

ادامه نوشته »

Debate-504-5-9

لغت نهم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Debate / dɪ’beɪt- / A discussion in which reasons for and against something are brought out. بحثی که در آن دلایل موافق و مخالف چیزی مطرح می شود.   The debate between the two candidates was heated. بحث میان دو نامزد داغ بود.   Debate in the U.S. Senate lasted for five days. …

ادامه نوشته »