آموزش زبان انگلیسی آموزش مکالمه، لغت، گرامر، اصطلاح، ضرب المثل، تافل، آیلتس، و ترجمه زبان انگلیسی آذر ۱۳, ۱۳۹۴ | آموزش زبان انگلیسی
خانه -> ۱۳۹۴ -> آذر -> ۱۳

آرشیو روزانه: آذر ۱۳, ۱۳۹۴

Conversation 17-2

پست ویدیویی

مکالمه زبان انگلیسی (درس ۱۷ – قسمت ۲) My house was robbed! مکالمه زبان انگلیسی در مورد سرقت از منزل ……………………………………… به کلمات، عبارات، و جملات بکار رفته در این مکالمه و نیز ترجمه آنها دقت کنید:     ۱۷٫۲٫ My house was robbed! مکالمه زبان انگلیسی در مورد سرقت از منزل ……………………………………… Did you have a good weekend? آیا آخر هفته …

ادامه مطلب »

Debate-504-5-9

لغت نهم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Debate / dɪ’beɪt- / A discussion in which reasons for and against something are brought out. بحثی که در آن دلایل موافق و مخالف چیزی مطرح می شود.   The debate between the two candidates was heated. بحث میان دو نامزد داغ بود.   Debate in the U.S. Senate lasted for five days. …

ادامه مطلب »

Idiom 48

پست آموزشی

Huff and puff هارت و پورت کردن Huff and puff to complain The owners will huff and puff about their financial problems and then not do anything to solve them. دو نفر از مالکان در مورد مسائل مالی هارت و پورت کردن، و بعدش برای حل آن کاری نکردند.

ادامه مطلب »

Quote 71

تصاویر

Jamie Paolinetti: “Limitations live only in our minds.  But if we use our imaginations, our possibilities become limitless.” محدودیت ها تنها در ذهن ما وجود دارند. اما اگر از تخیلاتمان استفاده کنیم توانمندیهایمان نامحدود خواهند شد.

ادامه مطلب »