خانه -> ۱۳۹۴ -> آذر -> ۱۲

بایگانی روزانه: آذر ۱۲, ۱۳۹۴

Conversation 17-1

پست ویدیویی

مکالمه زبان انگلیسی (درس ۱۷ – قسمت ۱) مکالمه زبان انگلیسی در موردرفتن به فروشگاه Going to the shop …………………………………………. به کلمات، عبارات، و جملات بکار رفته در این مکالمه و نیز ترجمه آنها دقت کنید:   Going to the shop رفتن به فروشگاه I’m going to the corner store.  Do you want anything? من می خوام برم سوپرمارکت. چیزی می خوای؟ …

ادامه نوشته »

Topic-504-5-8

لغت هشتم از درس ۵ کتاب ۵۰۴ Topic / ‘tɑpɪk /’tɒp- / Subject that people think, write, or talk about موضوعی که مردم درباره ی آن فکر می کنند، می نویسند، و یا صحبت می کنند. مبحث   Predicting the weather is our favorite topic of conversation. پیش بینی وضع هوا موضوع مورد علاقه ی گفتگوی ماست.   Valerie only …

ادامه نوشته »

Idiom 47

پست آموزشی

دوستان عزیز زبان آموز، اصطلاح کاربردی امروز ما معادل “سوسکت میکنم” ـه که میشه: I’ll walk over you سوسکت مى کنم Walk over (someone or something) Win easily – treat someone very badly I won’t let them walk all over me. بهشون اجازه نمیدم سوسکم کنند.

ادامه نوشته »

Test 84

آموزش و آزمون

He tries to give you the ……. that you’re out in your car watching the countryside roll by. (a) opinion (b) thought (c) impression (d) interpretation …………………… پاسخ صحیح : پاسخ صحیح را با توجه به معنی گزینه های موجود می توان پیدا کرد: Opinion = نظریه ، عقیده ، نظر Thought = گمان ، اندیشه ، افکار ، خیال …

ادامه نوشته »

Quote 70

تصاویر

“I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not enough; we must apply. Being willing is not enough; we must do.” Leonardo da Vinci من با انجام سریع کارها تحت تاثیر قرار می گیرم. دانستن و اشتیاق داشتن برای انجام کارها به تنهایی کافی نیست. باید دست به کار شد. لئوناردو داوینچی  

ادامه نوشته »