بایگانی روزانه: 10/29/2015

Essential-504-3-6

لغت ششم از درس ۳ کتاب ۵۰۴   Essential / ɪ’senʃl/ Necessary; very important ضروری، بسیار مهم   The essential items in the cake are flour, sugar, and shortening.   اقلام ضروری کیک عبارتنداز: آرد، شکر و روغن   It is essential that we follow the road map.   لازم است که نقشه¬ی راه را دنبال کنیم.   Several layers of thin clothing are essential to …

ادامه نوشته »