بایگانی روزانه: 10/04/2015

Data-504-1-9

لغت نهم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Data /’deɪtə/ Facts; information حقایق، اطلاعات، داده   The data about the bank rubbery were given to the F.B.I.   حقایق مربوط به سرقت از بانک به اف. بی. آی داده شد.   After studying the data, we were able to finish our report.   پس از بررسی اطلاعات، توانستیم گزارشمان را تمام کنیم.   Unless …

ادامه نوشته »

Oh Mother by Christina Aguilera

پست صوتی

متن و ترجمه آهنگ “oh mother” از کریستینا آگویلرا Whoa, oh, yeah She was so young with such innocent eyes او خیلی جوان بود با چشمای مظلوم She always dreamt of a fairytale life او همیشه افسانه ی پری رو در سر داشت And all the things that your money can’t buy و تمام چیزهایی که با پول خود نمی …

ادامه نوشته »

Test48

آموزش و آزمون

We’ll also need some washing ______. (a) dust           (b) flakes           (c) powder           (d) grains پاسخ صحیح : از بین گزینه های موجود فقط گزینه cمیتونه با صفت washing ترکیب بشه و معنی دار باشه، پس گزینه c پاسخ صحیح ـه. معنی جمله: ما ی کم پودر شوینده نیز لازم داریم.

ادامه نوشته »

Warning!

پست آموزشی

Warning : اخطار در این پست در خدمت شما هستیم با چند اصطلاح و عبارت مربوط به اخطار دادن. (oh)Be prepared! آماده باش (oh)Be careful! مراقب باش! (oh)Watch out! مواظب باش! (oh)Look out! مراقب باش! (oh)Look sharp ! بجنب! (oh)Hit the deck! آماده ی کار شو. (oh) Caution! احتیاط کن! (oh)Take care! مراقب باش! (oh)Safety first ! امنیت مهم تر! …

ادامه نوشته »

Gallant-504-1-8

لغت هشتم از درس ۱ کتاب ۵۰۴ Gallant / gə’lɑnt ‘gælənt, gə’lænt / Brave; showing respect for women شجاع، کسی که برای خانم ها احترام نشان می دهد، زن نواز   The pilot swore a gallant oath to save his buddy. خلبان دلیرانه سوگند یاد کرد تا دوستش را نجات دهد.   Many gallant knights entered the contest to win the princess. شوالیه های شجاع …

ادامه نوشته »