آموزش زبان انگلیسی آموزش مکالمه، لغت، گرامر، اصطلاح، ضرب المثل، تافل، آیلتس، و ترجمه زبان انگلیسی مهر ۲, ۱۳۹۴ | آموزش زبان انگلیسی
خانه -> ۱۳۹۴ -> مهر -> ۰۲

آرشیو روزانه: مهر ۲, ۱۳۹۴

Blankety Blank

پست آموزشی

Blankety-blank /blæŋkəti blæŋk, blæŋkɪti blæŋk / Meaning: Used to show annoyance when you want to avoid swearing معنا: فلان فلان شده موقعیت کاربرد: صفت خیلی کاربردی که در کشور ما نیز به وفور استفاده می شود. این عبارت به سخنور کمک میکند که ار قسم خوردن و فحش دادن بیخودی خودداری بکند، همانطور که از معنی آن پیداست. Ex 1. …

ادامه مطلب »

Quote24

تصاویر

Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost در جنگل دو راه از هم جدا می شوند و من آن راهی را که کمتر مورد استفاده قرار گرفته انتخاب می کنم؛ و آنهمه تفاوت از آنجا ناشی شده است.   

ادامه مطلب »