بایگانی روزانه: شهریور ۲۴, ۱۳۹۴

Test36

آموزش و آزمون

I work for a company ……. a financial adviser. (a) at (b) as (c) on (d) of پاسخ صحیح گزینه b می باشد زیرا  as به معنی “به عنوان” می باشد. معنی جمله: من برای یک شرکت به عنوان مشاور مالی کار می کنم.

ادامه نوشته »

Idioms11

پست آموزشی

چند اصطلاح کاربردی: to make waves: دردسر درست کردن cross my heart: به جون خودم قسم go fly a kite:  برو پی کارت keep your shirt on: جوش نزن، عجله نکن، یه دقیقه صبر کن I say to him shape up or ship out: درست رفتار کن یا بزن به چاک I am all ears: سراپا گوش بودن I have …

ادامه نوشته »

Indefinite Pronouns

پست آموزشی

فرق بین nobody,anybody,somebody,everybody,no one,,every one,anyone و ..  ضمایر مبهم یا نامعین – Indefinite Pronouns some، something، someone، somebody در جملات مثبت به کار می روند. مثال: I want something which is different. من چیزی می خواهم که متفاوت باشد. I need someone somebody to help me with my exams کسی رو می خوام که در امتحاناتم بهم کمک کنه Some …

ادامه نوشته »